NU pot forma obiectul contractului de vânzare drepturile personale nepatrimoniale, cele patrimoniale cu caracter strict personal şi nici cele constituite, prin voinţa părţilor sau a legii cu caracter intuitu personae (de exemplu, dreptul de intretinere, dreptul de pensie etc.).

Prin încheierea contractului de vânzare se nasc obligații reciproce în sarcina părților contractante, vânzătorul având obligaţia să predea lucrul vândut şi să garanteze pe cumpărător, iar cumpărătorul are obligaţia să plătească preţul. Totodată la încheierea contractului de vânzare, părțile urmăresc anumite interese patrimoniale (primirea unui echivalent în schimbul prestației la care se obligă), respectiv vânzătorul urmărește primirea prețului ca un echivalent al prestaţiei sale, iar cumpărătorul urmărește să primească, în schimbul prețului, bunul cumpărat.

În principiu, vânzarea este un contract consensual pentru că se încheie prin simplul acord de voința a părților capabile de a contracta, dacă legea nu impune o altă formalitate pentru încheierea sa valabilă.

În anumite cazuri special prevăzute de lege, vânzarea devine un contract solemn-Art 1747 Cod Civil: sub sancțiunea nulității absolute a contractului, vânzarea unei moșteniri se încheie în forma autentică. Astfel, trebuie să fie încheiate prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute, convențiile care constituie sau strămută drepturi reale care urmează a fi înscrise în Cartea Funciară.

Existența și întinderea obligațiilor părților, rezultate din înțelegerea lor, sunt cunoscute din momentul încheierii contractului (părțile nu depind, de un eveniment viitor și incert, astfel încât nu există, ulterior încheierii contractului, șanse de câștig sau de pierdere pentru una din părțile contractului).

Prin contractul de vânzare se transferă dreptul de proprietate al bunului din patrimoniul vanzătorului în patrimoniul cumpărătorului

Părțile contractului de vânzare pot stabili ca transmiterea proprietății să se facă ulterior încheierii contractului, avand posibilitatea de a amâna transferul proprietății până la îndeplinirea unui termen sau până la realizarea unei condiții.

Potrivit art. 1652 din Codul civil, „pot cumpăra sau vinde toți cei cărora nu le este interzis prin lege”. Pentru a încheia valabil un contract de vânzare, părțile trebuie să aibă capacitate deplină de exercițiu.

Persoanele lipsite de capacitate de exercițiu (minorii sub 14 ani şi interzişii judecătoreşti) pot încheia contracte de vânzare prin reprezentanții lor legali, iar persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă, respective minorii între 14 şi 18 ani, pot încheia personal contracte de vânzare, însă, cu încuviințarea ocrotitorilor legali şi, în ambele cazuri, cu autorizarea instanței de tutelă.

Vânzarea, dă naştere la două obligaţii reciproce: obligaţia vânzătorului are ca obiect lucrul vândut, iar obligaţia cumpărătorului are ca obiect preţul. Bunul ce face obiectul contractului de vânzare trebuie să fie în circuitul civil.

Această prohibiție poate fi absolută, referindu-se la bunurile care prin natura lor sau printr-o declarație a legii sunt de uz / interes public (acestea fiind denumite bunuri inalienabile); relativă, referitoare la bunurile care pot fi vândute doar cu respectarea anumitor condiții și/sau de anumite persoane; permanentă, în acest caz prohibiţia vizând bunurile definitiv scoase din circuitul civil sau temporară, caz în care bunurile sunt scoase din circuitul civil temporar o anumită perioada limitată prin lege, convenţie sau testament. Exemplu fiind clauza de inalienabilitate, condiționată de existența unui interes serios și legitim și de un termen de cel mult 49 de ani.

Bunul ce face obiectul contractului de vânzare trebuie să fie determinat sau determinabil să existe sau să poate exista în viitor.

Bunul poate fi individualizat prin precizarea naturii bunului (autoturism, locuință, etc.), a poziţiei acestuia în spaţiu sau a elementelor de identificare (număr cadastral, vecinătăți, marcă, număr de înmatriculare etc.).

Art. 1659 C. civ. Dacă în momentul vânzării unui bun individual determinat acesta pierise în întregime, contractul nu produce niciun efect. Dacă bunul pierise numai în parte, cumpărătorul care nu cunoştea acest fapt în momentul vânzării poate cere fie anularea vânzării, fie reducerea corespunzătoare a preţului.

Astfel, dacă lucrul a existat în trecut, însă în momentul vânzării era pierit în totalitate sau dacă bunul nici nu a existat în realitate, contractul nu produce niciun efect, întrucât obligația vânzătorului este lipsită de obiect.

Dacă lucrul a existat în momentul încheierii contractului și a pierit numai în parte, cumpărătorul are dreptul să opteze între anularea contractului, fie să mențină contractul cu reducere proporțională a prețului de vânzare.

Dacă, în principiu, orice lucru viitor poate fi obiect al contractului de vânzare, legea interzice acest lucru în cazul succesiunilor nedeschise (succesiunea se consideră deschisă la momentul decesului). Orice pacte asupra moştenirilor nedeschise sunt interzise expres şi imperativ de lege.

Bunul ce face obiectul vânzării trebuie să aparțină vânzătorului sau unui terț. Dacă la data încheierii contractului asupra unui bun individual determinat, acesta se află în proprietatea unui terț, contractul este valabil, iar vânzătorul este obligat să asigure transmiterea dreptului de proprietate de la titularul său către cumpărător.

Obligația vânzătorului se consideră ca fiind executată fie prin dobândirea de către acesta a bunului, fie prin ratificarea vânzării de către proprietar, fie prin orice alt mijloc, direct sau indirect, care procură cumpărătorului proprietatea asupra bunului.

Prețul în contractul de vânzare, trebuie să fie stabilit în bani

Dacă înstrăinarea unui lucru nu se face pentru o sumă de bani, atunci contractul încheiat poate fi valabil, însă el nu mai poate fi calificat contract de vânzare. ci poate fi un contract de schimb, întreținere, dar în plată sau alt contract.

În situația în care o parte înstrăinează un bun în schimbul unei prestații mixte, ce va fi executată parţial în bani şi parţial în natură, se va stabili obligația principală. Dacă obligaţia principală este plata unei sume de bani, contractul va fi de vânzare, iar dacă obligaţia principală este de prestare a întreţinerii, atunci contractul va fi calificat drept contract de întreţinere.

Prețul trebuie să fie determinat sau determinabil, sincer și serios

Prețul se consideră determinat dacă cuantumul lui este stabilit în momentul încheierii contractului de către părți, sau pot preciza în contract elementele cu ajutorul cărora prețul va putea fi determinat în viitor, cel mai târziu până la data executării obligației de plată. Prețul vânzării trebuie să fie sincer, adică real, stabilit efectiv, cu scopul de a fi cerut și plătit în realitate, nu stabilit în mod fictiv. Prețul vânzării este serios, când reprezintă un echivalent valoric al bunului cumpărat, neavând un caracter derizoriu.

Acest site web folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află detalii
Acceptă

Motivele pentru care să alegeți o colaborare cu Biroul Notarial Stoica S. Eduard:

 • Echipa noastră de consilieri juridici competenți are capacitatea de a prelua și instrumenta un volum generos de acte notariale. (Vezi echipa)
 • Recenziile online ale clienților noștri din motorul de căutare Google Maps, ne clasează în topul celor mai bine cotate birouri notariale atât din București cât și din țară.
 • Eduard S. Stoica a fost desemnat Notarul Anului în cadrul galei de REAL ESTATE 2021, acordat de “Investing in Property & Romanian Property Awards”.
 • Suntem alegerea clienților pe municipiul Bucureşti potrivit publicației Şoimii Legii și de asemenea  am fost nominalizați de către firmadeincredere.ro pentru anul 2020 în topul firmelor de prestări servicii cu publicul.
 • Oferim publicului posibilitatea de a ne transmite online pe adresa de e-mail contact@notariatstoica.ro sau pe formularul de contact, documentațiile necesare întocmirii actelor notariale, economisind astfel timpul clienților noștri, prezența acestora fiind necesară doar la semnarea actului în formă finală, moment în care vor aduce actele în original.
 • Obținerea unei cotații de preț se poate face prin intermediul formularului de vânzare - cumpărare.
 • Notarul Public titular a fost intervievat de către numeroase publicații de specialitate (Profit.ro, Wall-Street).
 • Notarul public se deplasează la sediile băncilor pentru semnarea actelor notariale.
 • Sediul biroului nostru notarial este ușor accesibil clienților, fiind situat în incinta clădirii de stat a palatului U.G.I.R din centrul capitalei - zona Piața Romană, la 2 minute de metrou, pe strada George Enescu nr. 27-29, sector 1.
 • Ne ocupăm de verificarea / înscrierea în Arhiva Reală de Garanții Mobiliare.
 • Programările și soluționarea procedurilor juridice sunt prioritare.
 • Locurile de parcare sunt disponibile în apropierea biroului notarial.
 • Prin delegații biroului notarial, putem obține în numele clienților documente necesare, specifice întocmirii actului notarial, de la Instituțiile abilitate (Primărie, A.N.A.F., D.I.T.L., Auditori Energetici, etc.) și diferite adrese de la Primăriile competente.
 • Clienții au posibilitatea de a achita onorariile și toate taxele notariale prin intermediul oricărui mijloc de plată (card / P.O.S., transfer bancar, numerar).

Pentru rezolvarea imediată a cerințelor dumneavoastră, alegeți modalitatea de colaborare dorită dintre următoarele:

 • PRIN EMAIL: Ne puteți scrie un e-mail pe adresa contact@notariatstoica.ro prin care să solicitați documentul notarial de care aveți nevoie (procură, declarație, contract de vânzare sau altele). Este necesar să menționați în conținutul mesajului numele complet, actul pe care îl solicitați și numărul de telefon. Colegii noștri vor prelua informațiile și vă vor contacta în cel mai scurt timp pentru o programare.
 • LA TELEFON: – Ne puteți contacta telefonic, în timpul programului de lucru de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00, la numărul +40 722 222 281, iar echipa noastră vă va spune care sunt actele necesare pentru întocmirea înscrisului solicitat. De asemenea, se va programa și o întâlnire la unul din sediile noastre din București pentru ridicarea documentelor.
 • ONLINE: – Puteți să completați formularul clientului cu datele personale, atașat în secțiunea de contact a site-ului, sau ne puteți scrie pe WhatsApp ori puteți să luați legătura cu noi, în timp real, prin intermediul chat-ului de pe site.
 • LA SEDIU: Puteți să depuneți actele pentru solicitarea unui anumit înscris la sediul biroul notarial. În funcție de complexitatea documentului cerut, acesta se va elibera pe loc sau se va stabili o întâlnire pentru eliberarea lui.

Menționăm că indiferent de modalitatea prin care doriți să ne contactați, echipa noastră vă va solicita actele necesare pentru întocmirea înscrisului, scanate sau pozate clar cu telefonul mobil, pe adresa noastră de e-mail sau pe WhatsApp, pentru scurtarea timpului de așteptare pentru eliberarea documentelor notariale. Informațiile personale sunt gestionate în conformitate cu toate politicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Menționăm că, în momentul prezentării la sediul biroului pentru ridicarea procedurilor notariale, este obligatoriu să aveți la dumneavoastră toată documentația solicitată în original.

Motivele pentru care să alegeți o colaborare cu Biroul Notarial Stoica S. Eduard:

 • Echipa noastră de consilieri juridici competenți are capacitatea de a prelua și instrumenta un volum generos de acte notariale. (Vezi echipa)
 • Recenziile online ale clienților noștri din motorul de căutare Google Maps, ne clasează în topul celor mai bine cotate birouri notariale atât din București cât și din țară.
 • Eduard S. Stoica a fost desemnat Notarul Anului în cadrul galei de REAL ESTATE 2021, acordat de “Investing in Property & Romanian Property Awards”.
 • Suntem alegerea clienților pe municipiul Bucureşti potrivit publicației Şoimii Legii și de asemenea  am fost nominalizați de către firmadeincredere.ro pentru anul 2020 în topul firmelor de prestări servicii cu publicul.
 • Oferim publicului posibilitatea de a ne transmite online pe adresa de e-mail contact@notariatstoica.ro sau pe formularul de contact, documentațiile necesare întocmirii actelor notariale, economisind astfel timpul clienților noștri, prezența acestora fiind necesară doar la semnarea actului în formă finală, moment în care vor aduce actele în original.
 • Obținerea unei cotații de preț se poate face prin intermediul formularului de vânzare - cumpărare.
 • Notarul Public titular a fost intervievat de către numeroase publicații de specialitate (Profit.ro, Wall-Street).
 • Notarul public se deplasează la sediile băncilor pentru semnarea actelor notariale.
 • Sediul biroului nostru notarial este ușor accesibil clienților, fiind situat în incinta clădirii de stat a palatului U.G.I.R din centrul capitalei - zona Piața Romană, la 2 minute de metrou, pe strada George Enescu nr. 27-29, sector 1.
 • Avem program de lucru cu publicul inclusiv sâmbăta, în intervalul 09:00 – 15:00.
 • Ne ocupăm de verificarea / înscrierea în Arhiva Reală de Garanții Mobiliare.
 • Programările și soluționarea procedurilor juridice sunt prioritare.
 • Locurile de parcare sunt disponibile în apropierea biroului notarial.
 • Prin delegații biroului notarial, putem obține în numele clienților documente necesare, specifice întocmirii actului notarial, de la Instituțiile abilitate (Primărie, A.N.A.F., D.I.T.L., Auditori Energetici, etc.) și diferite adrese de la Primăriile competente.
 • Clienții au posibilitatea de a achita onorariile și toate taxele notariale prin intermediul oricărui mijloc de plată (card / P.O.S., transfer bancar, numerar).

Pentru rezolvarea imediată a cerințelor dumneavoastră, alegeți modalitatea de colaborare dorită dintre următoarele:

 • PRIN EMAIL: Ne puteți scrie un e-mail pe adresa contact@notariatstoica.ro prin care să solicitați documentul notarial de care aveți nevoie (procură, declarație, contract de vânzare sau altele). Este necesar să menționați în conținutul mesajului numele complet, actul pe care îl solicitați și numărul de telefon. Colegii noștri vor prelua informațiile și vă vor contacta în cel mai scurt timp pentru o programare.
 • LA TELEFON: – Ne puteți contacta telefonic, în timpul programului de lucru de luni până sâmbătă între orele 09:00 – 17:00, la numărul +40 722 222 281, iar echipa noastră vă va spune care sunt actele necesare pentru întocmirea înscrisului solicitat. De asemenea, se va programa și o întâlnire la unul din sediile noastre din București pentru ridicarea documentelor.
 • ONLINE: – Puteți să completați formularul clientului cu datele personale, atașat în secțiunea de contact a site-ului, sau ne puteți scrie pe WhatsApp ori puteți să luați legătura cu noi, în timp real, prin intermediul chat-ului de pe site.
 • LA SEDIU: Puteți să depuneți actele pentru solicitarea unui anumit înscris la sediul biroul notarial. În funcție de complexitatea documentului cerut, acesta se va elibera pe loc sau se va stabili o întâlnire pentru eliberarea lui.

Menționăm că indiferent de modalitatea prin care doriți să ne contactați, echipa noastră vă va solicita actele necesare pentru întocmirea înscrisului, scanate sau pozate clar cu telefonul mobil, pe adresa noastră de e-mail sau pe WhatsApp, pentru scurtarea timpului de așteptare pentru eliberarea documentelor notariale. Informațiile personale sunt gestionate în conformitate cu toate politicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Menționăm că, în momentul prezentării la sediul biroului pentru ridicarea procedurilor notariale, este obligatoriu să aveți la dumneavoastră toată documentația solicitată în original.