Sub sancţiunea nulităţii absolute, testamentul olograf trebuie scris în întregime, datat şi semnat de mâna testatorului.

 Legea 36/1995 a notarilor publici si a activității notariale, cu modificările și completările ulterioare, Art. 106.:

(1) În cadrul procedurii succesorale, notarul public stabileşte calitatea moştenitorilor şi legatarilor, întinderea drepturilor acestora, precum şi compunerea masei succesorale.
(2) În cazul existenţei unui testament olograf, mistic sau privilegiat prezentat notarului public sau găsit la inventar, acesta procedează la deschiderea şi vizarea lui spre neschimbare. La termenul fixat pentru dezbatere se constată starea lui materială, întocmindu-se un proces-verbal, urmat de procedura validării.
(3) Procesul-verbal de validare a testamentului se întocmeşte de către notarul public în prezenţa succesibililor legali înlăturaţi prin testament sau ale căror drepturi sunt afectate prin acesta şi care vor fi citaţi în acest scop.
(4) Notarul public va dispune efectuarea unei expertize grafoscopice atunci când:

 1. succesibilii înlăturaţi de la moştenire, deşi citaţi, nu se prezintă;
 2. succesibilii declară că nu cunosc scriitura defunctului;
 3. succesibilii contestă scriitura defunctului, aducând probe în acest sens;
 4. defunctul nu are moştenitori legali.

(5) În cazul în care în expertiza grafoscopică se constată că scriitura nu aparţine testatorului, notarul public va continua procedura succesorală.

Art. 1.042. Deschiderea testamentului olograf

(1) Înainte de a fi executat, testamentul olograf se va prezenta unui notar public pentru a fi vizat spre neschimbare.
(2) În cadrul procedurii succesorale, notarul public procedează, în condiţiile legii speciale, la deschiderea şi validarea testamentului olograf şi îl depune în dosarul succesoral. Deschiderea testamentului şi starea în care se găseşte se constată prin proces-verbal.
(3) Cei interesaţi pot primi, după vizarea spre neschimbare, pe cheltuiala lor, copii legalizate ale testamentului olograf.
(4) După finalizarea procedurii succesorale, originalul testamentului se predă legatarilor, potrivit înţelegerii dintre ei, iar în lipsa acesteia, persoanei desemnate prin hotărâre judecătorească.

 • Dacă testamentul nu este scris de mâna testatorului, fiind dactilografiat (sau utilizându-se alte procedee mecanice ori electrotehnice de scriere, cu caracterele impersonale ale unei maşini), va fi nul, chiar dacă a fost făcut personal de testator şi cuprinde menţiunea – datată şi semnată de către testator – că reprezintă ultima sa voinţă.
 • Testatorul poate scrie cu orice, pe orice fel de material, în orice limbă cunoscută de testator, cu orice fel de scriere, pe un singur suport material sau pe mai multe (în acest din urmă caz, cu condiţia să existe o legătură materială sau cel puţin intelectuală între ele pentru a constitui un singur act, chiar dacă nu a fost scris dintr-o dată, ci pe etape).
 • Scrierea străină – a) dacă nu are nici o legătură cu conţinutul testamentului, testamentul este valabil; b) dacă scrierea priveşte dispoziţii din cuprinsul testamentului și testatorul a avut cunoştinţă de intervenţia străină în redactarea conţinutului testamentului, testamentul va fi nul; c) dacă scrierea străină s-a făcut fără ştirea testatorului (chiar dacă în timpul vieţii lui), testamentul va fi valabil aşa cum a fost redactat de el, fără luarea în considerare a intervenţiei străine.
 • Se impune datarea exactă, de mâna testatorului, prin indicarea zilei, a lunii şi anului în care a fost întocmit, reprezentand o deosebita importanță cu privire la capacitatea de a testa, stabilirea împrejurărilor în care testamentul a fost întocmit, pluralitate de testamente succesive.
 • Datarea testamentului se poate face în cifre sau în litere ori prin referire la un eveniment care se poate stabili cu certitudine
 • Prin semnătură, testatorul atestă că dispoziţiile din testament reprezintă voinţa sa definitivă pentru caz de moarte. În lipsa semnăturii actul poate fi un simplu proiect de testament, nedefinitivat şi,ca atare, lipsit de efecte juridice.
 • Nu se poate folosi în locul semnăturii ”de mână” parafa,sigiliul ori ştampila. Este nul şi testamentul semnat prin aplicarea amprentei.
 • În cazul în care testamentul olograf este scris în altă limbă decât limba română, cu ocazia prezentării acestui testament notarului public în vederea vizării spre neschimbare, se va prezenta şi o traducerea legalizată a testamentului. În procesul-verbal de constatare a stării materiale a testamentului olograf, se va transcrie textul tradus în limba română, anexându-se la procesul verbal traducerea legalizată a testamentului în limba străină şi o copie semnată de moştenitor după originalul acestuia.
 • Procedurile de constatare a stării materiale şi de validare a testamentului olograf îndeplinite de autorităţile competente din ţară sau din străinătate, apostilate sau supralegalizate, după caz, sunt considerate valabile şi nu vor fi reluate de către notarul instrumentator sesizat cu procedura succesorală.

În vederea validării testamentului olograf este necesară îndeplinirea următoarelor proceduri și condiţii:

 • stabilirea moştenitorilor legali ale căror drepturi vor fi afectate, cu excepţia celor care au renunţat la moştenire;
 • citarea acestora pentru a lua cunoştinţă despre existenţa testamentului şi pentru a recunoaşte scrisul testatorului;
 • în cazul în care toţi moştenitorii citaţi se prezintă şi recunosc că testamentul este scris, datat şi semnat de mâna testatorului se va încheia procesul-verbal de validare a testamentului olograf. Recunoaşterea testamentului se poate face şi separat prin declaraţie autentică notarială care reprezintă şi un act de acceptare a moştenirii. În baza declaraţiilor autentice transmise de către moştenitori, notarul va întocmi procesul-verbal de validare numai în prezenţa legatarului. În declaraţia autentică de recunoaştere a testamentului olograf făcută de către un moştenitor rezervatar, acesta va preciza şi dacă cere sau nu reducţiunea.
 • atunci când moştenitorii citaţi nu se prezintă, validarea se va face după expirarea termenului de opţiune succesorală.
 • În situaţia în care nu există moştenitori legali care să recunoască scrisul de pe testament sau, dacă aceştia fiind prezenţi, nu pot confirma sau contesta faptul că scrisul aparţine defunctului, precum și în cazul în care unul sau mai mulţi moştenitorii prezenţi declară că nu cunosc scrisul testatorului sau contestă faptul că testamentul ar fi scris de testator, notarul solicită legatarului şi moştenitorilor legali să prezinte scripte de comparaţie, în scopul dispunerii efectuării unei expertize grafoscopice. Pot constitui scripte de comparaţie în vederea întocmirea expertizei următoarele înscrisuri: acte autentice semnate de către testator, documente sub semnătură privată cu dată certă, etc. Simpla semnătură nu constituie script de comparaţie fiind necesare înscrisuri cu un conţinut amplu, care să provină de la autor.
 • Sarcina de a sesiza expertul şi de a înmâna acestuia actele, respectiv testamentul olograf, în original, și documentele de comparaţie pentru efectuarea expertizei aparţine notarului sesizat cu dezbaterea procedurii succesorale.
 • în cazul în care nici legatarul şi nici moştenitorul nu pot produce probe, procedura succesorală se suspendă, părţile fiind îndrumate la instanţa de judecată.
 • notarul public va pune la dispoziţia expertului exemplarul original al testamentului olograf şi dovezile de scripte depuse de moştenitori, cu precizarea care au fost depuse de legatar şi care au fost depuse de moştenitori, urmând ca rezultatul expertizei să fie comunicat biroului notarial.
 • în cazul în care expertiza grafoscopică confirmă că testamentul a fost scris de către defunct, procesul-verbal de validare se va întocmi în prezenţa legatarului, în baza raportului de expertiză.
Acest site web folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află detalii
Acceptă

Motivele pentru care să alegeți o colaborare cu Biroul Notarial Stoica S. Eduard:

 • Echipa noastră de consilieri juridici competenți are capacitatea de a prelua și instrumenta un volum generos de acte notariale. (Vezi echipa)
 • Recenziile online ale clienților noștri din motorul de căutare Google Maps, ne clasează în topul celor mai bine cotate birouri notariale atât din București cât și din țară.
 • Eduard S. Stoica a fost desemnat Notarul Anului în cadrul galei de REAL ESTATE 2021, acordat de “Investing in Property & Romanian Property Awards”.
 • Suntem alegerea clienților pe municipiul Bucureşti potrivit publicației Şoimii Legii și de asemenea  am fost nominalizați de către firmadeincredere.ro pentru anul 2020 în topul firmelor de prestări servicii cu publicul.
 • Oferim publicului posibilitatea de a ne transmite online pe adresa de e-mail contact@notariatstoica.ro sau pe formularul de contact, documentațiile necesare întocmirii actelor notariale, economisind astfel timpul clienților noștri, prezența acestora fiind necesară doar la semnarea actului în formă finală, moment în care vor aduce actele în original.
 • Obținerea unei cotații de preț se poate face prin intermediul formularului de vânzare - cumpărare.
 • Notarul Public titular a fost intervievat de către numeroase publicații de specialitate (Profit.ro, Wall-Street).
 • Notarul public se deplasează la sediile băncilor pentru semnarea actelor notariale.
 • Sediul biroului nostru notarial este ușor accesibil clienților, fiind situat în incinta clădirii de stat a palatului U.G.I.R din centrul capitalei - zona Piața Romană, la 2 minute de metrou, pe strada George Enescu nr. 27-29, sector 1.
 • Ne ocupăm de verificarea / înscrierea în Arhiva Reală de Garanții Mobiliare.
 • Programările și soluționarea procedurilor juridice sunt prioritare.
 • Locurile de parcare sunt disponibile în apropierea biroului notarial.
 • Prin delegații biroului notarial, putem obține în numele clienților documente necesare, specifice întocmirii actului notarial, de la Instituțiile abilitate (Primărie, A.N.A.F., D.I.T.L., Auditori Energetici, etc.) și diferite adrese de la Primăriile competente.
 • Clienții au posibilitatea de a achita onorariile și toate taxele notariale prin intermediul oricărui mijloc de plată (card / P.O.S., transfer bancar, numerar).

Pentru rezolvarea imediată a cerințelor dumneavoastră, alegeți modalitatea de colaborare dorită dintre următoarele:

 • PRIN EMAIL: Ne puteți scrie un e-mail pe adresa contact@notariatstoica.ro prin care să solicitați documentul notarial de care aveți nevoie (procură, declarație, contract de vânzare sau altele). Este necesar să menționați în conținutul mesajului numele complet, actul pe care îl solicitați și numărul de telefon. Colegii noștri vor prelua informațiile și vă vor contacta în cel mai scurt timp pentru o programare.
 • LA TELEFON: – Ne puteți contacta telefonic, în timpul programului de lucru de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00, la numărul +40 722 222 281, iar echipa noastră vă va spune care sunt actele necesare pentru întocmirea înscrisului solicitat. De asemenea, se va programa și o întâlnire la unul din sediile noastre din București pentru ridicarea documentelor.
 • ONLINE: – Puteți să completați formularul clientului cu datele personale, atașat în secțiunea de contact a site-ului, sau ne puteți scrie pe WhatsApp ori puteți să luați legătura cu noi, în timp real, prin intermediul chat-ului de pe site.
 • LA SEDIU: Puteți să depuneți actele pentru solicitarea unui anumit înscris la sediul biroul notarial. În funcție de complexitatea documentului cerut, acesta se va elibera pe loc sau se va stabili o întâlnire pentru eliberarea lui.

Menționăm că indiferent de modalitatea prin care doriți să ne contactați, echipa noastră vă va solicita actele necesare pentru întocmirea înscrisului, scanate sau pozate clar cu telefonul mobil, pe adresa noastră de e-mail sau pe WhatsApp, pentru scurtarea timpului de așteptare pentru eliberarea documentelor notariale. Informațiile personale sunt gestionate în conformitate cu toate politicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Menționăm că, în momentul prezentării la sediul biroului pentru ridicarea procedurilor notariale, este obligatoriu să aveți la dumneavoastră toată documentația solicitată în original.

Motivele pentru care să alegeți o colaborare cu Biroul Notarial Stoica S. Eduard:

 • Echipa noastră de consilieri juridici competenți are capacitatea de a prelua și instrumenta un volum generos de acte notariale. (Vezi echipa)
 • Recenziile online ale clienților noștri din motorul de căutare Google Maps, ne clasează în topul celor mai bine cotate birouri notariale atât din București cât și din țară.
 • Eduard S. Stoica a fost desemnat Notarul Anului în cadrul galei de REAL ESTATE 2021, acordat de “Investing in Property & Romanian Property Awards”.
 • Suntem alegerea clienților pe municipiul Bucureşti potrivit publicației Şoimii Legii și de asemenea  am fost nominalizați de către firmadeincredere.ro pentru anul 2020 în topul firmelor de prestări servicii cu publicul.
 • Oferim publicului posibilitatea de a ne transmite online pe adresa de e-mail contact@notariatstoica.ro sau pe formularul de contact, documentațiile necesare întocmirii actelor notariale, economisind astfel timpul clienților noștri, prezența acestora fiind necesară doar la semnarea actului în formă finală, moment în care vor aduce actele în original.
 • Obținerea unei cotații de preț se poate face prin intermediul formularului de vânzare - cumpărare.
 • Notarul Public titular a fost intervievat de către numeroase publicații de specialitate (Profit.ro, Wall-Street).
 • Notarul public se deplasează la sediile băncilor pentru semnarea actelor notariale.
 • Sediul biroului nostru notarial este ușor accesibil clienților, fiind situat în incinta clădirii de stat a palatului U.G.I.R din centrul capitalei - zona Piața Romană, la 2 minute de metrou, pe strada George Enescu nr. 27-29, sector 1.
 • Avem program de lucru cu publicul inclusiv sâmbăta, în intervalul 09:00 – 15:00.
 • Ne ocupăm de verificarea / înscrierea în Arhiva Reală de Garanții Mobiliare.
 • Programările și soluționarea procedurilor juridice sunt prioritare.
 • Locurile de parcare sunt disponibile în apropierea biroului notarial.
 • Prin delegații biroului notarial, putem obține în numele clienților documente necesare, specifice întocmirii actului notarial, de la Instituțiile abilitate (Primărie, A.N.A.F., D.I.T.L., Auditori Energetici, etc.) și diferite adrese de la Primăriile competente.
 • Clienții au posibilitatea de a achita onorariile și toate taxele notariale prin intermediul oricărui mijloc de plată (card / P.O.S., transfer bancar, numerar).

Pentru rezolvarea imediată a cerințelor dumneavoastră, alegeți modalitatea de colaborare dorită dintre următoarele:

 • PRIN EMAIL: Ne puteți scrie un e-mail pe adresa contact@notariatstoica.ro prin care să solicitați documentul notarial de care aveți nevoie (procură, declarație, contract de vânzare sau altele). Este necesar să menționați în conținutul mesajului numele complet, actul pe care îl solicitați și numărul de telefon. Colegii noștri vor prelua informațiile și vă vor contacta în cel mai scurt timp pentru o programare.
 • LA TELEFON: – Ne puteți contacta telefonic, în timpul programului de lucru de luni până sâmbătă între orele 09:00 – 17:00, la numărul +40 722 222 281, iar echipa noastră vă va spune care sunt actele necesare pentru întocmirea înscrisului solicitat. De asemenea, se va programa și o întâlnire la unul din sediile noastre din București pentru ridicarea documentelor.
 • ONLINE: – Puteți să completați formularul clientului cu datele personale, atașat în secțiunea de contact a site-ului, sau ne puteți scrie pe WhatsApp ori puteți să luați legătura cu noi, în timp real, prin intermediul chat-ului de pe site.
 • LA SEDIU: Puteți să depuneți actele pentru solicitarea unui anumit înscris la sediul biroul notarial. În funcție de complexitatea documentului cerut, acesta se va elibera pe loc sau se va stabili o întâlnire pentru eliberarea lui.

Menționăm că indiferent de modalitatea prin care doriți să ne contactați, echipa noastră vă va solicita actele necesare pentru întocmirea înscrisului, scanate sau pozate clar cu telefonul mobil, pe adresa noastră de e-mail sau pe WhatsApp, pentru scurtarea timpului de așteptare pentru eliberarea documentelor notariale. Informațiile personale sunt gestionate în conformitate cu toate politicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Menționăm că, în momentul prezentării la sediul biroului pentru ridicarea procedurilor notariale, este obligatoriu să aveți la dumneavoastră toată documentația solicitată în original.