Limite voluntare de exercitare a dreptului de proprietate privată

Pentru ca o clauză de inalienabilitate să fie valabilă, este necesară îndeplinirea următoarele condiții:

 • Clauza poate fi dispusă numai prin convenția părților ori prin testament. Obligația de a nu înstrăina bunul revine dobânditorului acestuia ca efect al contractului încheiat între părți sau impusă beneficiarului testamentului prin voința unilaterală exprimată de către testator. Proprietarul unui bun nu va putea face niciodată o declarație de inalienabilitate cu privire la un bun din patrimoniul său, o asemenea manifestare fiind lipsită de orice efect juridic.
 • În al doilea rând trebuie să existe un interes serios legitim. Dobânditorul ar putea totuși fi autorizat de instanță judecătorească să dispună de bunul ce a fost transmis afectat de aceasta clauză, dacă interesul care a justificat clauza de inalienabilitate a dispărut sau dacă un interes superior o impune.
 • Clauza de inalienabilitate este prin esență, temporară. Ea poate fi constituită pe un termen de cel mult 49 de ani. Acest termen începe să curgă din momentul dobândirii bunului înstrăinat.
 • Forma clauzei de inalienabilitate. Clauza de inalienabilitate poate fi inserată numai într-un contract translativ de proprietate sau într-un testament. În cazul în care este inserată într-un testament aceasta trebuie să îndeplinească condițiile de formă testamentare. De asemenea dacă este inserată într-o donație sau contract de întreținere, aceasta va trebui să îmbrace forma autentică.

Art 628 Cod Civil prevede că o clauză de inalienabilitate nu va putea fi invocată împotriva dobânditorilor bunului cu privire la care există o asemenea clauză sau împotriva creditorilor proprietarului care s-a obligat să nu înstrăineze, decât dacă ea îndeplinește toate condițiile menționate mai sus și au fost îndeplinite și formalitățile de publicitate, după caz.

Dacă o clauză de inalienabilitate a fost prevăzută într-un contract cu titlu gratuit, ea este opozabilă nu numai creditorilor actuali ori cei viitori ai dobânditorului, dar și celor anteriori actului de dobândire.

În caz de îndeplinire a formalităților de publicitate, bunul astfel grevat nu va putea fi urmărit de toate aceste categorii de creditori ai proprietarului dobânditor acelui bun.

Clauza de inalienabiliatate prezumată

Este posibil ca părțile unui contract de înstrăinare a unui bun să se înțeleagă, printre altele, în sensul că dobânditorul bunului se obligă a transmite dreptul de proprietate asupra acestuia în viitor, către o persoană determinată sau chiar deminabilă, de exemplu, primul copil care se va naște în familia dobânditorului.

În aceste cazuri, art 627 Cod Civil dispune că, clauza de inalienabilitate este subînțeleasă, adică se prezumă existența ei.

Efectele clauzei de inalienabilitate

Efectul clauzei de inalienabilitate constă în aceea ca, pâna la expirarea termenului prevăzut în cuprinsul ei, bunul nu mai poate fi înstrăinat prin acte juridice inter vivos.

De asemenea, bunul pentru care s-a stipulat inalienabilitatea nu este susceptibil de a forma obiectul unei urmăriri silite cât timp clauza produce efecte, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Clauza de inalienabilitate nu poate  opri transmiterea bunului pe calea succesiunii. Aceasta înseamnă că, chiar dacă bunul a fost dobândit afectat de o clauză de inalienabilitate, dobânditorul rămâne liber ca, la decesul său, să îl transmită moștenitorilor legali sau celor testamentari.

Dacă bunul care formează obiectul unei substituții fideicomisare ce constă în obligația prevăzută în sarcina legatarului ori a donatarului gratificat cu acest bun de a-l administra și a-l transmite, la decesul său, unei alte persoane desemnate de dispunător, dobânditorul va fi ținut de această obligație, astfel că nu va putea transmite, la decesul său, decât substitutului desemnat de dispunător.

Conform art 528 Cod Civil, chiar dacă nu au fost îndeplinite formalitățile de opozabilitate a clauzei de inalienabilitate, beneficiarul acesteia poate pretinde daune-interese de la proprietarul care nu se conformează obligației asumate și înstrăinează bunul.

În cazul în care nulitatea lovește clauza de inalienabilitate, contractul iși va produce efectele sale, mai putin această clauză. Dacă întregul contract este lovit de nulitate, clauza de inalienabilitate nu va supraviețui acelui contract.

Dacă o clauză de inalienabilitate a fost determinată la încheierea unui contract, nulitatea clauzei de inalienabilitate va atrage nulitatea intregului contract.

În cazul nereespectării clauzei de inalienabilitate, înstrăinătorul poate să ceară rezoluțiunea contractului.

Acest site web folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află detalii
Acceptă

Motivele pentru care să alegeți o colaborare cu Biroul Notarial Stoica S. Eduard:

 • Echipa noastră de consilieri juridici competenți are capacitatea de a prelua și instrumenta un volum generos de acte notariale. (Vezi echipa)
 • Recenziile online ale clienților noștri din motorul de căutare Google Maps, ne clasează în topul celor mai bine cotate birouri notariale atât din București cât și din țară.
 • Eduard S. Stoica a fost desemnat Notarul Anului în cadrul galei de REAL ESTATE 2021, acordat de “Investing in Property & Romanian Property Awards”.
 • Suntem alegerea clienților pe municipiul Bucureşti potrivit publicației Şoimii Legii și de asemenea  am fost nominalizați de către firmadeincredere.ro pentru anul 2020 în topul firmelor de prestări servicii cu publicul.
 • Oferim publicului posibilitatea de a ne transmite online pe adresa de e-mail contact@notariatstoica.ro sau pe formularul de contact, documentațiile necesare întocmirii actelor notariale, economisind astfel timpul clienților noștri, prezența acestora fiind necesară doar la semnarea actului în formă finală, moment în care vor aduce actele în original.
 • Obținerea unei cotații de preț se poate face prin intermediul formularului de vânzare - cumpărare.
 • Notarul Public titular a fost intervievat de către numeroase publicații de specialitate (Profit.ro, Wall-Street).
 • Notarul public se deplasează la sediile băncilor pentru semnarea actelor notariale.
 • Sediul biroului nostru notarial este ușor accesibil clienților, fiind situat în incinta clădirii de stat a palatului U.G.I.R din centrul capitalei - zona Piața Romană, la 2 minute de metrou, pe strada George Enescu nr. 27-29, sector 1.
 • Ne ocupăm de verificarea / înscrierea în Arhiva Reală de Garanții Mobiliare.
 • Programările și soluționarea procedurilor juridice sunt prioritare.
 • Locurile de parcare sunt disponibile în apropierea biroului notarial.
 • Prin delegații biroului notarial, putem obține în numele clienților documente necesare, specifice întocmirii actului notarial, de la Instituțiile abilitate (Primărie, A.N.A.F., D.I.T.L., Auditori Energetici, etc.) și diferite adrese de la Primăriile competente.
 • Clienții au posibilitatea de a achita onorariile și toate taxele notariale prin intermediul oricărui mijloc de plată (card / P.O.S., transfer bancar, numerar).

Pentru rezolvarea imediată a cerințelor dumneavoastră, alegeți modalitatea de colaborare dorită dintre următoarele:

 • PRIN EMAIL: Ne puteți scrie un e-mail pe adresa contact@notariatstoica.ro prin care să solicitați documentul notarial de care aveți nevoie (procură, declarație, contract de vânzare sau altele). Este necesar să menționați în conținutul mesajului numele complet, actul pe care îl solicitați și numărul de telefon. Colegii noștri vor prelua informațiile și vă vor contacta în cel mai scurt timp pentru o programare.
 • LA TELEFON: – Ne puteți contacta telefonic, în timpul programului de lucru de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00, la numărul +40 722 222 281, iar echipa noastră vă va spune care sunt actele necesare pentru întocmirea înscrisului solicitat. De asemenea, se va programa și o întâlnire la unul din sediile noastre din București pentru ridicarea documentelor.
 • ONLINE: – Puteți să completați formularul clientului cu datele personale, atașat în secțiunea de contact a site-ului, sau ne puteți scrie pe WhatsApp ori puteți să luați legătura cu noi, în timp real, prin intermediul chat-ului de pe site.
 • LA SEDIU: Puteți să depuneți actele pentru solicitarea unui anumit înscris la sediul biroul notarial. În funcție de complexitatea documentului cerut, acesta se va elibera pe loc sau se va stabili o întâlnire pentru eliberarea lui.

Menționăm că indiferent de modalitatea prin care doriți să ne contactați, echipa noastră vă va solicita actele necesare pentru întocmirea înscrisului, scanate sau pozate clar cu telefonul mobil, pe adresa noastră de e-mail sau pe WhatsApp, pentru scurtarea timpului de așteptare pentru eliberarea documentelor notariale. Informațiile personale sunt gestionate în conformitate cu toate politicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Menționăm că, în momentul prezentării la sediul biroului pentru ridicarea procedurilor notariale, este obligatoriu să aveți la dumneavoastră toată documentația solicitată în original.

Motivele pentru care să alegeți o colaborare cu Biroul Notarial Stoica S. Eduard:

 • Echipa noastră de consilieri juridici competenți are capacitatea de a prelua și instrumenta un volum generos de acte notariale. (Vezi echipa)
 • Recenziile online ale clienților noștri din motorul de căutare Google Maps, ne clasează în topul celor mai bine cotate birouri notariale atât din București cât și din țară.
 • Eduard S. Stoica a fost desemnat Notarul Anului în cadrul galei de REAL ESTATE 2021, acordat de “Investing in Property & Romanian Property Awards”.
 • Suntem alegerea clienților pe municipiul Bucureşti potrivit publicației Şoimii Legii și de asemenea  am fost nominalizați de către firmadeincredere.ro pentru anul 2020 în topul firmelor de prestări servicii cu publicul.
 • Oferim publicului posibilitatea de a ne transmite online pe adresa de e-mail contact@notariatstoica.ro sau pe formularul de contact, documentațiile necesare întocmirii actelor notariale, economisind astfel timpul clienților noștri, prezența acestora fiind necesară doar la semnarea actului în formă finală, moment în care vor aduce actele în original.
 • Obținerea unei cotații de preț se poate face prin intermediul formularului de vânzare - cumpărare.
 • Notarul Public titular a fost intervievat de către numeroase publicații de specialitate (Profit.ro, Wall-Street).
 • Notarul public se deplasează la sediile băncilor pentru semnarea actelor notariale.
 • Sediul biroului nostru notarial este ușor accesibil clienților, fiind situat în incinta clădirii de stat a palatului U.G.I.R din centrul capitalei - zona Piața Romană, la 2 minute de metrou, pe strada George Enescu nr. 27-29, sector 1.
 • Avem program de lucru cu publicul inclusiv sâmbăta, în intervalul 09:00 – 15:00.
 • Ne ocupăm de verificarea / înscrierea în Arhiva Reală de Garanții Mobiliare.
 • Programările și soluționarea procedurilor juridice sunt prioritare.
 • Locurile de parcare sunt disponibile în apropierea biroului notarial.
 • Prin delegații biroului notarial, putem obține în numele clienților documente necesare, specifice întocmirii actului notarial, de la Instituțiile abilitate (Primărie, A.N.A.F., D.I.T.L., Auditori Energetici, etc.) și diferite adrese de la Primăriile competente.
 • Clienții au posibilitatea de a achita onorariile și toate taxele notariale prin intermediul oricărui mijloc de plată (card / P.O.S., transfer bancar, numerar).

Pentru rezolvarea imediată a cerințelor dumneavoastră, alegeți modalitatea de colaborare dorită dintre următoarele:

 • PRIN EMAIL: Ne puteți scrie un e-mail pe adresa contact@notariatstoica.ro prin care să solicitați documentul notarial de care aveți nevoie (procură, declarație, contract de vânzare sau altele). Este necesar să menționați în conținutul mesajului numele complet, actul pe care îl solicitați și numărul de telefon. Colegii noștri vor prelua informațiile și vă vor contacta în cel mai scurt timp pentru o programare.
 • LA TELEFON: – Ne puteți contacta telefonic, în timpul programului de lucru de luni până sâmbătă între orele 09:00 – 17:00, la numărul +40 722 222 281, iar echipa noastră vă va spune care sunt actele necesare pentru întocmirea înscrisului solicitat. De asemenea, se va programa și o întâlnire la unul din sediile noastre din București pentru ridicarea documentelor.
 • ONLINE: – Puteți să completați formularul clientului cu datele personale, atașat în secțiunea de contact a site-ului, sau ne puteți scrie pe WhatsApp ori puteți să luați legătura cu noi, în timp real, prin intermediul chat-ului de pe site.
 • LA SEDIU: Puteți să depuneți actele pentru solicitarea unui anumit înscris la sediul biroul notarial. În funcție de complexitatea documentului cerut, acesta se va elibera pe loc sau se va stabili o întâlnire pentru eliberarea lui.

Menționăm că indiferent de modalitatea prin care doriți să ne contactați, echipa noastră vă va solicita actele necesare pentru întocmirea înscrisului, scanate sau pozate clar cu telefonul mobil, pe adresa noastră de e-mail sau pe WhatsApp, pentru scurtarea timpului de așteptare pentru eliberarea documentelor notariale. Informațiile personale sunt gestionate în conformitate cu toate politicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Menționăm că, în momentul prezentării la sediul biroului pentru ridicarea procedurilor notariale, este obligatoriu să aveți la dumneavoastră toată documentația solicitată în original.