1. Noțiune

Ar putea fi definită ca fiind modalitatea prin care notarul public legalizează semnătura traducătorului autorizat ȋn acest sens de către Ministerul Justiției, iar ȋn cazul ȋn care notarul public este autorizat ȋn condițiile mai sus precizate poate face el ȋnsuși traducerea cât și legalizarea traducerii.

2. Sediul materiei

Art. 149 din Legea 36/1995 şi art. 318-324 din Regulament

Efectuarea - Legalizarea traducerilor - Notar Piata Romana

3. Competența

A) Notarul public, Nu există restricții cu privire la competența teritorială.
B) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, pot efectua şi legaliza traduceri la cererea:
– persoanelor fizice sau juridice române, indiferent unde ȋşi for produce efectele ȋnscrisurile
– persoanelor fizice sau juridice străine, daca ȋnscrisurile au ca finalitate producerea de efecte juridice ȋn România, iar legile şi reglementările statului de reședință ori convențiile bilaterale nu se opun.

4. Procedura

Cererea poate fi făcută scris sau verbal, de către persoana interesată fără prezența traducătorului, situație ȋn care notarul legalizează semnătura traducătorului prin compararea acesteia cu specimenul de semnătură aflat ȋn evidența notarului, fie de traducător, care se prezintă personal ȋn fața notarului, semnează traducerea şi solicită notarului legalizarea semnăturii sale.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Traducerea înscrisului care se traduce trebuie prezentat notarului public ȋn una din următoarele forme:
a) Ȋn original – ȋnscris autentic sau sub semnătură privată cu dată certă, legalizare de semnătură ori certificare.
b) Ȋn copie legalizată ori certificată de autoritatea competentă care deține originalul.

Nu se poate traduce un ȋnscris sub semnătură privată care nu are dată certă, legalizare de semnătură ori certificare.
Nu se poate legaliza semnătura interpretului şi traducătorului autorizat dacă ȋnscrisul prezentat spre traducere este ȋn copie simplă.

Notarului public i se prezintă atât ȋnscrisul tradus cât şi traducerea. Copia ȋnscrisului care se traduce se anexează traducerii, cu aplicarea ștampilei şi semnăturii interpretului şi traducătorului autorizat pe marginile alăturate la ȋmbinarea a două file.

Traducătorul care efectuează traducerea va ȋntocmi formula de certificare.
Traducătorul poate realiza traduceri şi după părți din ȋnscrisul respectiv. Traducătorul este ținut să traducă ȋnsă ȋn mod integral ceea ce i s-a prezentat.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Dacă ȋnscrisul se traduce din limba română ȋntr-o limbă străină sau din limba străină ȋn altă limbă străină, atât certificarea traducerii cât şi legalizarea semnăturii traducătorului de notar se vor face şi ȋn limba străină ȋn care se face traducerea.
Ȋntreaga responsabilitate cu privire la acuratețea traducerii ȋi revine traducătorului, situația de excepție fiind aceea ȋn care notarul public efectuează traducerea.

Notarul public trebuie să verifice din punct de vedere juridic conținutul ȋnscrisului şi conformitatea acestui conținut cu legea. De asemenea notarul public va verifica respectarea normelor procedurale de ȋntocmire a traducerii.
Procedura notarială se raportează la traducere iar nu la ȋnscris. Traducerea legalizată nu are forța probantă a unei copii legalizate.

Efectuarea - Legalizarea traducerilor - Notar Piata Amzei

5. Ȋncheierea

Ȋn cazul ȋn care traducerea a fost efectuată de traducător autorizat, notarul public va ȋntocmi ȋncheierea de legalizare a semnăturii traducătorului.
Notarul public verifica:
– dacă ȋnscrisul prezentat este într-una din formele prevăzute de lege
– dacă traducătorul este autorizat conform legii şi că a semnat traducerea şi a aplicat ștampila.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Ȋn ȋncheiere se va arăta că s-au ȋndeplinit condițiile esențiale:
a) Data (anul,luna,ziua), iar la cererea părții chiar şi ora
b) Numele şi prenumele interpretului
c) Prezentarea lui in persoană
d) Calificarea actului prezentat spre traducere
e) Constatarea semnării de către traducător
Ȋn situația ȋn care interpretul şi-a depus specimenul de semnătură nu este necesară prezența acestuia ȋn fața notarului public.
Ȋn situația ȋn care din ȋnscris nu rezultă informații suficiente pentru calificarea actului tradus, notarul respinge cererea de ȋndeplinire a procedurii.
Ȋn cazul ȋn care traducerea este efectuată de notarul public, ȋncheierea notarială va cuprinde:
– toate cele incluse intr-o ȋncheiere de legalizare a semnăturii traducătorului.
– notarul public certifică exactitatea traducerii,faptul că textul prezentat a fost tradus ȋn integralitatea sa şi că prin traducere nu i s-a denaturat conținutul şi sensul.

6.Ȋnregistrarea şi arhivarea

Se ȋnregistrează ȋn registrul general şi primesc fiecare un număr de ȋnregistrare. Nu se înregistrează în opusul registrului general.
Arhivarea documentelor și păstrarea acestora se face în conformitate cu prevederile legale în materie de arhivare și păstrare a documentelor, pe termenul precizat în Nomenclatorul de arhivare. După expirarea termenului, actele vor fi scoase din evidență.

Acest site web folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află detalii
Acceptă

Motivele pentru care să alegeți o colaborare cu Biroul Notarial Stoica S. Eduard:

 • Echipa noastră de consilieri juridici competenți are capacitatea de a prelua și instrumenta un volum generos de acte notariale. (Vezi echipa)
 • Recenziile online ale clienților noștri din motorul de căutare Google Maps, ne clasează în topul celor mai bine cotate birouri notariale atât din București cât și din țară.
 • Eduard S. Stoica a fost desemnat Notarul Anului în cadrul galei de REAL ESTATE 2021, acordat de “Investing in Property & Romanian Property Awards”.
 • Suntem alegerea clienților pe municipiul Bucureşti potrivit publicației Şoimii Legii și de asemenea  am fost nominalizați de către firmadeincredere.ro pentru anul 2020 în topul firmelor de prestări servicii cu publicul.
 • Oferim publicului posibilitatea de a ne transmite online pe adresa de e-mail contact@notariatstoica.ro sau pe formularul de contact, documentațiile necesare întocmirii actelor notariale, economisind astfel timpul clienților noștri, prezența acestora fiind necesară doar la semnarea actului în formă finală, moment în care vor aduce actele în original.
 • Obținerea unei cotații de preț se poate face prin intermediul formularului de vânzare - cumpărare.
 • Notarul Public titular a fost intervievat de către numeroase publicații de specialitate (Profit.ro, Wall-Street).
 • Notarul public se deplasează la sediile băncilor pentru semnarea actelor notariale.
 • Sediul biroului nostru notarial este ușor accesibil clienților, fiind situat în incinta clădirii de stat a palatului U.G.I.R din centrul capitalei - zona Piața Romană, la 2 minute de metrou, pe strada George Enescu nr. 27-29, sector 1.
 • Avem program de lucru cu publicul inclusiv sâmbăta, în intervalul 09:00 – 15:00.
 • Ne ocupăm de verificarea / înscrierea în Arhiva Reală de Garanții Mobiliare.
 • Programările și soluționarea procedurilor juridice sunt prioritare.
 • Locurile de parcare sunt disponibile în apropierea biroului notarial.
 • Prin delegații biroului notarial, putem obține în numele clienților documente necesare, specifice întocmirii actului notarial, de la Instituțiile abilitate (Primărie, A.N.A.F., D.I.T.L., Auditori Energetici, etc.) și diferite adrese de la Primăriile competente.
 • Clienții au posibilitatea de a achita onorariile și toate taxele notariale prin intermediul oricărui mijloc de plată (card / P.O.S., transfer bancar, numerar).

Pentru rezolvarea imediată a cerințelor dumneavoastră, alegeți modalitatea de colaborare dorită dintre următoarele:

 • PRIN EMAIL: Ne puteți scrie un e-mail pe adresa contact@notariatstoica.ro prin care să solicitați documentul notarial de care aveți nevoie (procură, declarație, contract de vânzare sau altele). Este necesar să menționați în conținutul mesajului numele complet, actul pe care îl solicitați și numărul de telefon. Colegii noștri vor prelua informațiile și vă vor contacta în cel mai scurt timp pentru o programare.
 • LA TELEFON: – Ne puteți contacta telefonic, în timpul programului de lucru de luni până sâmbătă între orele 09:00 – 17:00, la numărul +40 722 222 281, iar echipa noastră vă va spune care sunt actele necesare pentru întocmirea înscrisului solicitat. De asemenea, se va programa și o întâlnire la unul din sediile noastre din București pentru ridicarea documentelor.
 • ONLINE: – Puteți să completați formularul clientului cu datele personale, atașat în secțiunea de contact a site-ului, sau ne puteți scrie pe WhatsApp ori puteți să luați legătura cu noi, în timp real, prin intermediul chat-ului de pe site.
 • LA SEDIU: Puteți să depuneți actele pentru solicitarea unui anumit înscris la sediul biroul notarial. În funcție de complexitatea documentului cerut, acesta se va elibera pe loc sau se va stabili o întâlnire pentru eliberarea lui.

Menționăm că indiferent de modalitatea prin care doriți să ne contactați, echipa noastră vă va solicita actele necesare pentru întocmirea înscrisului, scanate sau pozate clar cu telefonul mobil, pe adresa noastră de e-mail sau pe WhatsApp, pentru scurtarea timpului de așteptare pentru eliberarea documentelor notariale. Informațiile personale sunt gestionate în conformitate cu toate politicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Menționăm că, în momentul prezentării la sediul biroului pentru ridicarea procedurilor notariale, este obligatoriu să aveți la dumneavoastră toată documentația solicitată în original.