Efectuarea și legalizarea traducerilor

1. Noțiune

Ar putea fi definită ca fiind modalitatea prin care notarul public legalizează semnătura traducătorului autorizat ȋn acest sens de către Ministerul Justiției, iar ȋn cazul ȋn care notarul public este autorizat ȋn condițiile mai sus precizate poate face el ȋnsuși traducerea cât și legalizarea traducerii.

2. Sediul materiei

Art. 149 din Legea 36/1995 şi art. 318-324 din Regulament

Efectuarea - Legalizarea traducerilor - Notar Piata Romana

3. Competența

A) Notarul public, Nu există restricții cu privire la competența teritorială.
B) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, pot efectua şi legaliza traduceri la cererea:
– persoanelor fizice sau juridice române, indiferent unde ȋşi for produce efectele ȋnscrisurile
– persoanelor fizice sau juridice străine, daca ȋnscrisurile au ca finalitate producerea de efecte juridice ȋn România, iar legile şi reglementările statului de reședință ori convențiile bilaterale nu se opun.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

4. Procedura

Cererea poate fi făcută scris sau verbal, de către persoana interesată fără prezența traducătorului, situație ȋn care notarul legalizează semnătura traducătorului prin compararea acesteia cu specimenul de semnătură aflat ȋn evidența notarului, fie de traducător, care se prezintă personal ȋn fața notarului, semnează traducerea şi solicită notarului legalizarea semnăturii sale.

Traducerea înscrisului care se traduce trebuie prezentat notarului public ȋn una din următoarele forme:
a) Ȋn original – ȋnscris autentic sau sub semnătură privată cu dată certă, legalizare de semnătură ori certificare.
b) Ȋn copie legalizată ori certificată de autoritatea competentă care deține originalul.

Nu se poate traduce un ȋnscris sub semnătură privată care nu are dată certă, legalizare de semnătură ori certificare.
Nu se poate legaliza semnătura interpretului şi traducătorului autorizat dacă ȋnscrisul prezentat spre traducere este ȋn copie simplă.

Notarului public i se prezintă atât ȋnscrisul tradus cât şi traducerea. Copia ȋnscrisului care se traduce se anexează traducerii, cu aplicarea ștampilei şi semnăturii interpretului şi traducătorului autorizat pe marginile alăturate la ȋmbinarea a două file.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Traducătorul care efectuează traducerea va ȋntocmi formula de certificare.
Traducătorul poate realiza traduceri şi după părți din ȋnscrisul respectiv. Traducătorul este ținut să traducă ȋnsă ȋn mod integral ceea ce i s-a prezentat.

Dacă ȋnscrisul se traduce din limba română ȋntr-o limbă străină sau din limba străină ȋn altă limbă străină, atât certificarea traducerii cât şi legalizarea semnăturii traducătorului de notar se vor face şi ȋn limba străină ȋn care se face traducerea.
Ȋntreaga responsabilitate cu privire la acuratețea traducerii ȋi revine traducătorului, situația de excepție fiind aceea ȋn care notarul public efectuează traducerea.

Notarul public trebuie să verifice din punct de vedere juridic conținutul ȋnscrisului şi conformitatea acestui conținut cu legea. De asemenea notarul public va verifica respectarea normelor procedurale de ȋntocmire a traducerii.
Procedura notarială se raportează la traducere iar nu la ȋnscris. Traducerea legalizată nu are forța probantă a unei copii legalizate.

Efectuarea - Legalizarea traducerilor - Notar Piata Amzei

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

5. Ȋncheierea

Ȋn cazul ȋn care traducerea a fost efectuată de traducător autorizat, notarul public va ȋntocmi ȋncheierea de legalizare a semnăturii traducătorului.
Notarul public verifica:
– dacă ȋnscrisul prezentat este într-una din formele prevăzute de lege
– dacă traducătorul este autorizat conform legii şi că a semnat traducerea şi a aplicat ștampila.

Ȋn ȋncheiere se va arăta că s-au ȋndeplinit condițiile esențiale:
a) Data (anul,luna,ziua), iar la cererea părții chiar şi ora
b) Numele şi prenumele interpretului
c) Prezentarea lui in persoană
d) Calificarea actului prezentat spre traducere
e) Constatarea semnării de către traducător
Ȋn situația ȋn care interpretul şi-a depus specimenul de semnătură nu este necesară prezența acestuia ȋn fața notarului public.
Ȋn situația ȋn care din ȋnscris nu rezultă informații suficiente pentru calificarea actului tradus, notarul respinge cererea de ȋndeplinire a procedurii.
Ȋn cazul ȋn care traducerea este efectuată de notarul public, ȋncheierea notarială va cuprinde:
– toate cele incluse intr-o ȋncheiere de legalizare a semnăturii traducătorului.
– notarul public certifică exactitatea traducerii,faptul că textul prezentat a fost tradus ȋn integralitatea sa şi că prin traducere nu i s-a denaturat conținutul şi sensul.

6.Ȋnregistrarea şi arhivarea

Se ȋnregistrează ȋn registrul general şi primesc fiecare un număr de ȋnregistrare. Nu se înregistrează în opusul registrului general.
Arhivarea documentelor și păstrarea acestora se face în conformitate cu prevederile legale în materie de arhivare și păstrare a documentelor, pe termenul precizat în Nomenclatorul de arhivare. După expirarea termenului, actele vor fi scoase din evidență.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Acest site web folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află detalii

Pentru rezolvarea imediată a cerințelor dumneavoastră, alegeți modalitatea de colaborare dorită dintre următoarele:

 • PRIN EMAIL: Ne puteți scrie un e-mail pe adresa notariat.stoica@gmail.com prin care să solicitați documentul notarial de care aveți nevoie (procură, declarație, contract de vânzare sau altele). Este necesar să menționați în conținutul mesajului numele complet, actul pe care îl solicitați și numărul de telefon. Colegii noștri vor prelua informațiile și vă vor contacta în cel mai scurt timp pentru o programare.
 • LA TELEFON: – Ne puteți contacta telefonic, în timpul programului de lucru de luni până sâmbătă între orele 09:00 – 17:00, la numărul +40 722 222 281, iar echipa noastră vă va spune care sunt actele necesare pentru întocmirea înscrisului solicitat. De asemenea, se va programa și o întâlnire la unul din sediile noastre din București pentru ridicarea documentelor.
 • ONLINE: – Puteți să completați formularul clientului cu datele personale, atașat în secțiunea de contact a site-ului, sau ne puteți scrie pe WhatsApp ori puteți să luați legătura cu noi, în timp real, prin intermediul chat-ului de pe site.
 • LA SEDIU: Puteți să depuneți actele pentru solicitarea unui anumit înscris la sediul biroul notarial. În funcție de complexitatea documentului cerut, acesta se va elibera pe loc sau se va stabili o întâlnire pentru eliberarea lui.

Menționăm că indiferent de modalitatea prin care doriți să ne contactați, echipa noastră vă va solicita actele necesare pentru întocmirea înscrisului, scanate sau pozate clar cu telefonul mobil, pe adresa noastră de e-mail sau pe WhatsApp, pentru scurtarea timpului de așteptare pentru eliberarea documentelor notariale. Informațiile personale sunt gestionate în conformitate cu toate politicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

MOTIVELE PENTRU CARE SĂ ALEGEȚI O COLABORARE CU BIROUL NOTARIAL STOICA SEBASTIAN EDUARD:

 • Avem program de lucru inclusiv sâmbăta, în intervalul 09 – 17:00.
 • La cerere, efectuăm deplasări în vederea încheierii actelor juridice doar pe circumscripția Tribunalului București.
 • Ne ocupăm de verificarea/înscrierea în Arhiva Reală de Garanții Mobiliare.
 • Colaborăm cu un traducător autorizat în peste 20 de limbi străine, care poate apostila și legaliza înscrisurile.
 • Programările și soluționarea procedurilor juridice sunt prioritare.
 • Dispunem de locuri de parcare în fața biroului notarial, destinate exclusiv clienților.
 • Biroul nostru este amplasat în Piața Romană, foarte aproape de stația de metrou, pe strada George Enescu nr. 27-29 în incinta Palatului UGIR, parter.
 • Obținerea în numele clienților prin delegații Biroului Notarial de la Instituțiile abilitate (Primărie, A.N.A.F., D.I.T.L., Auditori Energetici, etc.), documente necesare specifice întocmirii actului notarial (certificat fiscal, certificat de performanță energetică, certificat fiscal de la ANAF, diferite adrese de la Primăriile competente).
 • Posibilitatea de a achita onorăriile și toate taxele notariale prin intermediul oricărui mijloc de plată (card / P.O.S., transfer bancar, numerar). 
 • Transmiterea documentelor notariale oriunde în țară după întocmirea acestora prin intermediul curieratului rapid.