Divorțul prin acordul soților – Procedură notarială

Dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, notarul public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuințe comune a soților poate constata desfacerea căsătoriei prin acordul soților, eliberându-le un certificat de divorț, potrivit legii.

Prin ultima locuință comună se înțelege ultima locuință în care au conviețuit soții, iar dovadă acesteia se va face cu actele de identitate ale soților din care rezultă domiciliul comun sau reședința comună a acestora.

Dacă nu se poate face dovada astfel, atunci fiecare soț va da o declarație autentică pe propria răspundere, din care să rezulte care a fost ultima locuință comună a acestora.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Așadar, este necesar ca soții să aibă capacitate deplină de exercițiu, să existe consimțământul liber și neviciat al soților cu privire la divorț și să nu aibă copii minori.

Divorțul prin acordul soților poate fi constatat de notarul public și în cazul  în care există copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați numai dacă există acordul expres al soților asupra următoarelor aspecte:

 • numele de familie pe care urmează să-l poarte soții după divorț;
 • stabilirea locuinței copiilor după divorț;
 • exercitarea autorității părintești de către ambii părinți;
 • stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătirea profesională ale copiilor;
 • modalitățile de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare copil.

Cererea de divorț se depune la notarul public de ambii soți. Prin excepție, cererea de divorț se depune și prin mandatar cu procură specială autentică. Reprezentarea convențională respectiv procura specială autentică, este admisă doar la depunerea cererii de divorț.

După înregistrarea cererii notarul public acordă un termen de reflecție de 30 de zile, termen în care solicită îndeplinirea formalităților necesare în legătură cu minorul: anchetă psiho-socială, audierea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

La împlinirea termenului de 30 de zile, părțile/soții se prezintă personal la notarul public si dacă stăruie în cererea de divorț și celelalte condiții sunt îndeplinite (inclusiv raportul de anchetă socială și audierea minorului), notarul public emite certificatul de divorț fără a face mențiune în acesta despre vreo culpă.

În situația în care la termenul acordat nu s-a depus raportul de anchetă psihosocială și, din motive întemeiate, minorul nu a fost audiat, la cererea ambilor soți care stăruie în cererea de divorț, se pot acorda și alte termene, numai în vederea îndeplinirii celor două condiții.

Toate procedurile îndeplinite în cadrul divorțului se vor desfășura în prezența ambilor soți. La audiere, minorul va fi însoțit de ambii părinți, audierea se va face în prezența amândurora și se va consemna de către notarul public declarația minorului, declarație care va fi semnată atât de minor cât și de părinți (sub forma procesului verbal de audiere a minorului).

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Pentru constatarea acordului părților asupra aspectelor menționate mai sus (stabilirea locuinței minorului după divorț etc.), notarul public va autentifica convenția soților, conventie care va fi menționată în certificatul de divorț. Orice modificare a convenției inițiale se poate face printr-o convenție autentică, cu respectarea tuturor condițiilor pentru convenție (raportul de anchetă psihosocială, audierea minorului și acordul părinților).

În cazul constatării divorțului de către notarul public, acesta emite certificatul de divorț și înaintează, de îndată, o copie certificată de pe acesta la primăria locului unde s-a încheiat căsătoria, spre a se face mențiune în actul de căsătorie.

Atunci când nu sunt îndeplinite condițiile menționate anterior, notarul public respinge cererea de divorț. Împotriva refuzului notarului public nu există cale de atac, dar soții se pot adresa cu cererea de divorț instanței de judecată, pentru a putea dispune desfacerea căsătoriei.

În același timp, cererea va fi respinsă  și dacă: unul dintre soți este pus sub interdicție; unul dintre soți nu își poate exprima consimțământul liber și neviciat; la depunerea cererii de divorț nu sunt prezenți soții personal sau prin mandatar; unul dintre soți sau mandatarul acestora refuză  semneze cererea personal în față notarului public; soții refuză dea declarațiile prevăzute de lege; nu prezintă la depunerea cererii, certificatul de căsătorie în original; unul dintre soți se prezintă în fața notarului public la termenul de 30 de zile acordat și declară că nu mai stăruie în cererea de divorțsoții se împacăsoții își retrag cererea de divorțînainte de finalizarea procedurii de divorț unul dintre soți a decedat, căsătoria încetând în acest mod.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Acte necesare divorț – originale

 • certificatele de naștere ale soților;
 • actele de identitate ale acestora;
 • certificatele de naștere ale minorilor (dacă este cazul);
 • certificatul de căsătorie emis de autoritățile române.

Acest site web folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află detalii

Pentru rezolvarea imediată a cerințelor dumneavoastră, alegeți modalitatea de colaborare dorită dintre următoarele:

 • PRIN EMAIL: Ne puteți scrie un e-mail pe adresa notariat.stoica@gmail.com prin care să solicitați documentul notarial de care aveți nevoie (procură, declarație, contract de vânzare sau altele). Este necesar să menționați în conținutul mesajului numele complet, actul pe care îl solicitați și numărul de telefon. Colegii noștri vor prelua informațiile și vă vor contacta în cel mai scurt timp pentru o programare.
 • LA TELEFON: – Ne puteți contacta telefonic, în timpul programului de lucru de luni până sâmbătă între orele 09:00 – 17:00, la numărul +40 722 222 281, iar echipa noastră vă va spune care sunt actele necesare pentru întocmirea înscrisului solicitat. De asemenea, se va programa și o întâlnire la unul din sediile noastre din București pentru ridicarea documentelor.
 • ONLINE: – Puteți să completați formularul clientului cu datele personale, atașat în secțiunea de contact a site-ului, sau ne puteți scrie pe WhatsApp ori puteți să luați legătura cu noi, în timp real, prin intermediul chat-ului de pe site.
 • LA SEDIU: Puteți să depuneți actele pentru solicitarea unui anumit înscris la sediul biroul notarial. În funcție de complexitatea documentului cerut, acesta se va elibera pe loc sau se va stabili o întâlnire pentru eliberarea lui.

Menționăm că indiferent de modalitatea prin care doriți să ne contactați, echipa noastră vă va solicita actele necesare pentru întocmirea înscrisului, scanate sau pozate clar cu telefonul mobil, pe adresa noastră de e-mail sau pe WhatsApp, pentru scurtarea timpului de așteptare pentru eliberarea documentelor notariale. Informațiile personale sunt gestionate în conformitate cu toate politicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

MOTIVELE PENTRU CARE SĂ ALEGEȚI O COLABORARE CU BIROUL NOTARIAL STOICA SEBASTIAN EDUARD:

 • Avem program de lucru inclusiv sâmbăta, în intervalul 09 – 17:00.
 • La cerere, efectuăm deplasări în vederea încheierii actelor juridice doar pe circumscripția Tribunalului București.
 • Ne ocupăm de verificarea/înscrierea în Arhiva Reală de Garanții Mobiliare.
 • Colaborăm cu un traducător autorizat în peste 20 de limbi străine, care poate apostila și legaliza înscrisurile.
 • Programările și soluționarea procedurilor juridice sunt prioritare.
 • Dispunem de locuri de parcare în fața biroului notarial, destinate exclusiv clienților.
 • Biroul nostru este amplasat în Piața Romană, foarte aproape de stația de metrou, pe strada George Enescu nr. 27-29 în incinta Palatului UGIR, parter.
 • Obținerea în numele clienților prin delegații Biroului Notarial de la Instituțiile abilitate (Primărie, A.N.A.F., D.I.T.L., Auditori Energetici, etc.), documente necesare specifice întocmirii actului notarial (certificat fiscal, certificat de performanță energetică, certificat fiscal de la ANAF, diferite adrese de la Primăriile competente).
 • Posibilitatea de a achita onorăriile și toate taxele notariale prin intermediul oricărui mijloc de plată (card / P.O.S., transfer bancar, numerar). 
 • Transmiterea documentelor notariale oriunde în țară după întocmirea acestora prin intermediul curieratului rapid.