În același timp, compensația asigură egalitatea între cele două părți, având astfel şi rolul unei garanții, deoarece creditorul,compensând creanța sa împotriva debitorului,care este in același timp si creditorul sau,cu creanța acestuia din urma,este sigur ca o va realiza, cel puțin pana la concurenta propriei datorii fata de cealaltă parte. Pe această cale, fiecare dintre părţi evită riscul insolvabilităţii celeilalte părţi. Prin compensarea creanțelor, el evită aceste riscuri, plătindu-se singur cu creanţa pe care o are împotriva celuilalt. Astfel, cei doi creditori şi, totodată, debitori reciproci se află într-o situaţie privilegiată unul în raport cu celălalt, deoarece, pentru fiecare dintre ei, compensația  reprezintă o veritabilă cauză de preferinţă, graţie căreia poate fi evitat concursul celorlalţi creditori în realizarea creanţelor reciproce.

Compensația prezintă o importanţă deosebită, mai cu seamă în relaţiile comerciale, deşi prin intermediul ei pot fi stinse orice fel de obligaţii, indiferent dacă sursa lor este contractuală sau extracontractuală, cu condiția să aibă ca obiect prestația de a da sume de bani sau alte bunuri fungibile  de aceeași natură.

Compensația poate fi: legală sau convenţională.

Compensaţia nu are loc atunci când:

 • creanţa rezultă dintr-un act făcut cu intenţia de a păgubi (victimei unui furt nu i se poate opune compensația unei datorii pe care o are față de autorul furtului);
 • datoria are ca obiect restituirea bunului dat în depozit sau cu titlu de comodat (depozitarul nu poate opune deponentului compensația obligației de restituire a bunurilor cu obligația deponentului de a-i plăti cheltuielile de conservare necesare depozitului) ;
 • are ca obiect un bun insesizabil (nu se poate compensa pensia de întreținere cu o altă creanță a întreținutului față de întreținător);
 • din dispozițiile aferente popririi – debitorul care a suferit o poprire nu poate opune creditorului popritor compensația datoriei sale cu cea a debitorului poprit.

Compensația legală.

Operează de drept, în temeiul legii, fără a fi nevoie de acordul de voință al părților sau de o hotărâre judecătorească. In acest sens, art.1617 Cod Civil dispune ,,Compensația operează de plin drept de îndată ce exista doua datorii certe, lichide si exigibile, oricare ar fi izvorul lor, şi care au ca obiect o suma de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeaşi natură.,,

Condițiile în care compensația poate sa opereze:

 • obligațiile să fie reciproce – să existe între aceleași persoane, fiecare având față de cealaltă atât calitatea de creditor cât și calitatea de debitor.
 • datoriile să fie certe, lichide și exigibile – creanțele să fie neîndoielnic, determinate în întinderea lor și să poată fi cerută executarea acestora. Dreptul de a cere executarea în natură sau prin echivalent să fie actual. Acordarea uneia dintre părți a unui termen de grație de către instanța de judecata, nu amână exigibilitatea creanței și nu împiedică opunerea compensației legale; el constituie doar o favoare acordata debitorului care urmează sa dobândească mijloace pt. a-si plați datoria ori daca devine creditor al creditorului sau,rezulta ca are mijloace de plata. Compensația constituie pt. cel in cauza, mijlocul de plata cel mai adecvat. Art. 1617 alin(2) Cod Civil prevede si ca ,,o parte poate cere lichidarea judiciara a unei datorii pt. a putea opune compensația.,,
 • datoriile să aibă ca  obiect prestația de a da sume de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile si de aceeaşi natură. Compensația legală nu este posibilă când obiectul obligațiilor reciproce constă în bunuri certe sau de gen de specii diferite. Prin efectul compensației, părțile trebuie puse in aceeași situație in care s-ar afla daca prestațiile reciproce ar fi fost executate efectiv.
 • părțile să nu fi renunțat expres sau tacit la beneficiul compensației.

 

 

Compensația convențională.

Prin compensaţie convenţională înțelegem acea compensaţie care operează prin acordul de voinţă al parţilor. Se recurge la aceasta atunci când, nefiind întrunite condiţiile compensaţiei legale, părţile au totuşi interesul să stingă anumite obligaţii reciproce existente între ele.

In anumite situaţii, compensaţia convenţională se confundă cu o dare in plată sau, cu o sumă de dări în plată, atunci când datoriile se sting prin compensarea cu datorii purtând asupra unor prestaţii de alta natură. În cazul în care compensaţia convențională operează, efectele ei sunt similare celei legale, doar ca ea nu operează de drept, ci în temeiul şi de la momentul acordului părţilor.

Efectele compensaţiei sunt următoarele:

 • stinge cele două datorii reciproce până la concurența obligației care are valoarea cea mai mică-art 1616 Cod Civil;
 • operează ca o dublă plată. Consecințele sunt următoarele:
 • compensația stinge și garanțiile și accesoriile obligației principale;
 • debitorul care putea să opună compensaţia şi care a plătit datoria nu se mai poate prevala, în detrimentul terţilor, de privilegiile sau de ipotecile creanţei sale(art. 1622 alin 3 Cod Civil );
 • compensaţia nu poate opera şi nici nu poate face obiectul renunțării în detrimentul drepturilor dobândite de un terţ (nu poate opera între cedent și debitor cedat după efectuarea cesiunii de creanță)
 • când între cele două părți există mai multe datorii reciproce și compensabile, se aplică regulile de la imputația plății (art. 1620 ncc).
 • fideiusorul poate opune creditorului compensația creanței pe care debitorul principal, a cărui datorie o garantează, o dobândește fata de creditorul obligației garantate.
 • în cazul solidarității pasive –   Compensaţia nu operează între creditor şi un debitor solidar decât în limita părţii din datorie ce revine acestuia din urmă.  În acest caz, ceilalţi codebitori nu sunt ţinuţi solidar decât pentru partea rămasă din datorie după ce a operat compensaţia.
 • în cazul indivizibilității, compensația intervenita intre unul dintre debitorii obligați indivizibil si creditor,,stinge obligația indivizibila si ii liberează pe ceilalți debitori, aceștia rămânând însă ținuți sa plătească celui dintâi echivalentul parților lor,,.
 • in cazul compensației convenționale si a celei judiciare, aceste efecte se produc de la data când s-a încheiat convenția privitoare la compensație.
Acest site web folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află detalii
Acceptă

Motivele pentru care să alegeți o colaborare cu Biroul Notarial Stoica S. Eduard:

 • Echipa noastră de consilieri juridici competenți are capacitatea de a prelua și instrumenta un volum generos de acte notariale. (Vezi echipa)
 • Recenziile online ale clienților noștri din motorul de căutare Google Maps, ne clasează în topul celor mai bine cotate birouri notariale atât din București cât și din țară.
 • Eduard S. Stoica a fost desemnat Notarul Anului în cadrul galei de REAL ESTATE 2021, acordat de “Investing in Property & Romanian Property Awards”.
 • Suntem alegerea clienților pe municipiul Bucureşti potrivit publicației Şoimii Legii și de asemenea  am fost nominalizați de către firmadeincredere.ro pentru anul 2020 în topul firmelor de prestări servicii cu publicul.
 • Oferim publicului posibilitatea de a ne transmite online pe adresa de e-mail contact@notariatstoica.ro sau pe formularul de contact, documentațiile necesare întocmirii actelor notariale, economisind astfel timpul clienților noștri, prezența acestora fiind necesară doar la semnarea actului în formă finală, moment în care vor aduce actele în original.
 • Obținerea unei cotații de preț se poate face prin intermediul formularului de vânzare - cumpărare.
 • Notarul Public titular a fost intervievat de către numeroase publicații de specialitate (Profit.ro, Wall-Street).
 • Notarul public se deplasează la sediile băncilor pentru semnarea actelor notariale.
 • Sediul biroului nostru notarial este ușor accesibil clienților, fiind situat în incinta clădirii de stat a palatului U.G.I.R din centrul capitalei - zona Piața Romană, la 2 minute de metrou, pe strada George Enescu nr. 27-29, sector 1.
 • Ne ocupăm de verificarea / înscrierea în Arhiva Reală de Garanții Mobiliare.
 • Programările și soluționarea procedurilor juridice sunt prioritare.
 • Locurile de parcare sunt disponibile în apropierea biroului notarial.
 • Prin delegații biroului notarial, putem obține în numele clienților documente necesare, specifice întocmirii actului notarial, de la Instituțiile abilitate (Primărie, A.N.A.F., D.I.T.L., Auditori Energetici, etc.) și diferite adrese de la Primăriile competente.
 • Clienții au posibilitatea de a achita onorariile și toate taxele notariale prin intermediul oricărui mijloc de plată (card / P.O.S., transfer bancar, numerar).

Pentru rezolvarea imediată a cerințelor dumneavoastră, alegeți modalitatea de colaborare dorită dintre următoarele:

 • PRIN EMAIL: Ne puteți scrie un e-mail pe adresa contact@notariatstoica.ro prin care să solicitați documentul notarial de care aveți nevoie (procură, declarație, contract de vânzare sau altele). Este necesar să menționați în conținutul mesajului numele complet, actul pe care îl solicitați și numărul de telefon. Colegii noștri vor prelua informațiile și vă vor contacta în cel mai scurt timp pentru o programare.
 • LA TELEFON: – Ne puteți contacta telefonic, în timpul programului de lucru de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00, la numărul +40 722 222 281, iar echipa noastră vă va spune care sunt actele necesare pentru întocmirea înscrisului solicitat. De asemenea, se va programa și o întâlnire la unul din sediile noastre din București pentru ridicarea documentelor.
 • ONLINE: – Puteți să completați formularul clientului cu datele personale, atașat în secțiunea de contact a site-ului, sau ne puteți scrie pe WhatsApp ori puteți să luați legătura cu noi, în timp real, prin intermediul chat-ului de pe site.
 • LA SEDIU: Puteți să depuneți actele pentru solicitarea unui anumit înscris la sediul biroul notarial. În funcție de complexitatea documentului cerut, acesta se va elibera pe loc sau se va stabili o întâlnire pentru eliberarea lui.

Menționăm că indiferent de modalitatea prin care doriți să ne contactați, echipa noastră vă va solicita actele necesare pentru întocmirea înscrisului, scanate sau pozate clar cu telefonul mobil, pe adresa noastră de e-mail sau pe WhatsApp, pentru scurtarea timpului de așteptare pentru eliberarea documentelor notariale. Informațiile personale sunt gestionate în conformitate cu toate politicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Menționăm că, în momentul prezentării la sediul biroului pentru ridicarea procedurilor notariale, este obligatoriu să aveți la dumneavoastră toată documentația solicitată în original.

Motivele pentru care să alegeți o colaborare cu Biroul Notarial Stoica S. Eduard:

 • Echipa noastră de consilieri juridici competenți are capacitatea de a prelua și instrumenta un volum generos de acte notariale. (Vezi echipa)
 • Recenziile online ale clienților noștri din motorul de căutare Google Maps, ne clasează în topul celor mai bine cotate birouri notariale atât din București cât și din țară.
 • Eduard S. Stoica a fost desemnat Notarul Anului în cadrul galei de REAL ESTATE 2021, acordat de “Investing in Property & Romanian Property Awards”.
 • Suntem alegerea clienților pe municipiul Bucureşti potrivit publicației Şoimii Legii și de asemenea  am fost nominalizați de către firmadeincredere.ro pentru anul 2020 în topul firmelor de prestări servicii cu publicul.
 • Oferim publicului posibilitatea de a ne transmite online pe adresa de e-mail contact@notariatstoica.ro sau pe formularul de contact, documentațiile necesare întocmirii actelor notariale, economisind astfel timpul clienților noștri, prezența acestora fiind necesară doar la semnarea actului în formă finală, moment în care vor aduce actele în original.
 • Obținerea unei cotații de preț se poate face prin intermediul formularului de vânzare - cumpărare.
 • Notarul Public titular a fost intervievat de către numeroase publicații de specialitate (Profit.ro, Wall-Street).
 • Notarul public se deplasează la sediile băncilor pentru semnarea actelor notariale.
 • Sediul biroului nostru notarial este ușor accesibil clienților, fiind situat în incinta clădirii de stat a palatului U.G.I.R din centrul capitalei - zona Piața Romană, la 2 minute de metrou, pe strada George Enescu nr. 27-29, sector 1.
 • Avem program de lucru cu publicul inclusiv sâmbăta, în intervalul 09:00 – 15:00.
 • Ne ocupăm de verificarea / înscrierea în Arhiva Reală de Garanții Mobiliare.
 • Programările și soluționarea procedurilor juridice sunt prioritare.
 • Locurile de parcare sunt disponibile în apropierea biroului notarial.
 • Prin delegații biroului notarial, putem obține în numele clienților documente necesare, specifice întocmirii actului notarial, de la Instituțiile abilitate (Primărie, A.N.A.F., D.I.T.L., Auditori Energetici, etc.) și diferite adrese de la Primăriile competente.
 • Clienții au posibilitatea de a achita onorariile și toate taxele notariale prin intermediul oricărui mijloc de plată (card / P.O.S., transfer bancar, numerar).

Pentru rezolvarea imediată a cerințelor dumneavoastră, alegeți modalitatea de colaborare dorită dintre următoarele:

 • PRIN EMAIL: Ne puteți scrie un e-mail pe adresa contact@notariatstoica.ro prin care să solicitați documentul notarial de care aveți nevoie (procură, declarație, contract de vânzare sau altele). Este necesar să menționați în conținutul mesajului numele complet, actul pe care îl solicitați și numărul de telefon. Colegii noștri vor prelua informațiile și vă vor contacta în cel mai scurt timp pentru o programare.
 • LA TELEFON: – Ne puteți contacta telefonic, în timpul programului de lucru de luni până sâmbătă între orele 09:00 – 17:00, la numărul +40 722 222 281, iar echipa noastră vă va spune care sunt actele necesare pentru întocmirea înscrisului solicitat. De asemenea, se va programa și o întâlnire la unul din sediile noastre din București pentru ridicarea documentelor.
 • ONLINE: – Puteți să completați formularul clientului cu datele personale, atașat în secțiunea de contact a site-ului, sau ne puteți scrie pe WhatsApp ori puteți să luați legătura cu noi, în timp real, prin intermediul chat-ului de pe site.
 • LA SEDIU: Puteți să depuneți actele pentru solicitarea unui anumit înscris la sediul biroul notarial. În funcție de complexitatea documentului cerut, acesta se va elibera pe loc sau se va stabili o întâlnire pentru eliberarea lui.

Menționăm că indiferent de modalitatea prin care doriți să ne contactați, echipa noastră vă va solicita actele necesare pentru întocmirea înscrisului, scanate sau pozate clar cu telefonul mobil, pe adresa noastră de e-mail sau pe WhatsApp, pentru scurtarea timpului de așteptare pentru eliberarea documentelor notariale. Informațiile personale sunt gestionate în conformitate cu toate politicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Menționăm că, în momentul prezentării la sediul biroului pentru ridicarea procedurilor notariale, este obligatoriu să aveți la dumneavoastră toată documentația solicitată în original.