1. Noțiune

Conform art. 1132 din NCC, certificatul de moştenitor se eliberează de către notarul public şi cuprinde constatări referitoare la patrimoniul succesoral, numărul şi calitatea moştenitorilor şi cotele ce le revin din acest patrimoniu, precum şi alte menţiuni prevăzute de lege.

Certificatul de moştenitor sau de legatar:

 • se redactează pe baza încheierii finale;
 • va avea aceeași dată cu încheierea finală și număr din registrul de termene succesorale;
 • va cuprinde constatările din încheiere referitoare la masa succesorală, numărul şi calitatea moştenitorilor şi cotele ce le revin din patrimoniul defunctului;
 • nu cuprinde semnăturile moștenitorilor, nici măcar atunci când dezbaterea moștenirii este urmată în același act de partajul succesoral;
 • va putea cuprinde menţiuni cu privire la modalitatea prin care a fost stabilită întinderea drepturilor succesorilor, precum şi orice menţiune care justifică eliberarea acestuia;
 • se eliberează câte un exemplar fiecărui moștenitor sau legatar, la finalizarea procedurii succesorale notariale ca urmare a dezbaterilor necontencioase, numai după achitarea taxelor succesorale și a onorariilor.

2. Natura juridică

În literatura juridică s-a arătat că certificatul de moștenitor are la bază convenția moștenitorilor, dar este mai mult decât o convenție obișnuită, întreaga procedură succesorală notarială fiind considerată o procedură necontencioasă, certificatul de moștenitor, act final al unei asemenea proceduri, nu poate fi decât un act de jurisdicție voluntară.

Certificatul de moştenitor are natura juridică şi puterea doveditoare a unui titlu de proprietate pentru moştenitorii acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia.

Certificat de moștenitor - Piața Amzei

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

3. Anularea certificatului de moștenitor

Certificatul de moștenitor poate fi lovit de nulitate absolută sau relativă pentru motive care vizează nesocotirea normelor imperative sau dispozitive ale legilor, lipsa elementelor esnțiale ale actului, vicii de consimțământ, etc.

Până la anularea sa prin hotărâre judecătorească, certificatul de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor dinmasa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia. Cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea certificatului de moştenitor pot cere instanţei judecătoreşti anularea acestuia şi stabilirea drepturilor lor, conform legii.

Termenul de promovare a acțiunii în nulitate relativă este cel de drept comun, de trei ani. Prescripția ȋncepe să curgă de la data când titularul dreptului la acțiune a cunoscut sau după ȋmprejurări trebuia să cunoască nașterea lui. În cazul motivelor de nulitate absolută, acțiunea este imprescriptibilă.
Acțiunea în nulitate absolută poate fi promovată de orice persoană ce se consideră vătămată în drepturile sale, respectiv atât de moștenitori cât și de terțe persoane.

4. Eliberarea unui nou certificat

În cazul anulării certificatului de moştenitor total sau parţial, notarul public va elibera un nou certificat pe baza hotărârii judecătoreşti definitive.
În practică însă, de cele mai multe ori, hotărârea judecătorească nu se limitează la anularea certificatului ci rezolvă aspectele conflictuale apărute. Prin urmare, eliberarea unui nou certificat de moștenitor nu mai are loc, deoarece mențiunile din hotărârea judecătorească au forța probantă necesară părților (deși în concepția Legii nr. 36/1995 aliberarea unui nou certificat ar trebui să fie soluția standard).

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Notarul public va elibera un nou certificat și în cazul în care cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea certificatului de moştenitorse adresează notarului public în scopul încheierii unui act autentic care să ateste soluţionarea pe cale amiabilă a diferendului. Această procedură nu se aplică cu privire la certificatul de vacanţă succesorală.

Notariat public București - Piața Romană

5. Îndreptarea erorilor materiale

Erorile materiale constatate în lucrările dosarului succesoral sau în certificatul de moştenitor ori legatar se pot îndrepta prin încheiere de rectificare.
Îndreptarea erorilor materiale sau omisiunilor din certificatul de moștenitor se va face potrivit regulilor aplicabile tuturor actelor notariale.

Erorile pot fi îndreptate și omisiunile pot fi completate, la cerere sau din oficiu, cu acordul părților, numai dacă acestea rezultă din lucrările actului, precum și din registrele notariale sau alte evidențe ale biroului notarial. Acordul părților se prezumă dacă, fiind legal citate, nu își manifestă opunerea.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Este suficientă cererea oricăruia dintre moștenitori, întrucât procedura se realizează oricum după citarea tutror moștenitorilor.
Îndreptarea se face prin încheiere de rectificare. Nu sunt admise corecturi direct în cuprinsul certificatului de moștenitor.
Încheierea de rectificare se atașează la exemplarele originale ale actului aflate în arhivă sau prezentate de părți.

La data stabilită pentru îndreptarea erorilor materiale, moștenitorii și legatarii citați vor trebui, de principiu, să prezinte toate certificatele eliberate, spre a fi rectificate potrivit legii. Dacă totuși nu vor putea fi depuse toate certificatele din motive obiective (de ex., anumite certificate au fost comunicate deja oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, sau direcțiilor fiscale teritoriale etc.) notarul va fi obligat să comunice încheierea de rectificare tuturor instituțiilor la care s-au depus asemenea certificate. Despre existența încheierii de rectificare se face mențiune pe toate exemplarele originale.

6. Delimitarea certificatului de moștenitor de certificatul de calitate de moștenitor

La cererea moştenitorilor, notarul public poate elibera certificat de calitate de moştenitor, care atestă numărul, calitatea şi întinderea drepturilor tuturor moştenitorilor legali.
Spre deosebire de certificatele de moștenitor, certificatele de calitate succesorală sunt înscrisurile care atestă doar vocația succesorală, fără să facă dovada dreptului de proprietate al moștenitorilor asupra bunurilor din masa succesorală.
Certificat de calitate de moștenitor se poate elibera şi în situaţia în care s-a eliberat anterior certificat de moştenitor.

În ceea ce privește termenul în care se poate elibera un certificat de caliatete de moștenitor, acesta se poate elibera oricând, la fel ca și certificatul de moștenitor.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Spre deosebire de certificatul de moștenior, care face dovada calităţii de moştenitor legal sau testamentar, art. 115 din Legea nr. 36/1995 prevede că certificatul de calitate de moştenitor, atestă numărul, calitatea şi întinderea drepturilor tuturor moştenitorilor legali. În literatura de specialitate s-a apreciat că în mod eronat au fost omiși legatării.

Acest site web folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află detalii
Acceptă

Motivele pentru care să alegeți o colaborare cu Biroul Notarial Stoica S. Eduard:

 • Echipa noastră de consilieri juridici competenți are capacitatea de a prelua și instrumenta un volum generos de acte notariale. (Vezi echipa)
 • Recenziile online ale clienților noștri din motorul de căutare Google Maps, ne clasează în topul celor mai bine cotate birouri notariale atât din București cât și din țară.
 • Eduard S. Stoica a fost desemnat Notarul Anului în cadrul galei de REAL ESTATE 2021, acordat de “Investing in Property & Romanian Property Awards”.
 • Suntem alegerea clienților pe municipiul Bucureşti potrivit publicației Şoimii Legii și de asemenea  am fost nominalizați de către firmadeincredere.ro pentru anul 2020 în topul firmelor de prestări servicii cu publicul.
 • Oferim publicului posibilitatea de a ne transmite online pe adresa de e-mail contact@notariatstoica.ro sau pe formularul de contact, documentațiile necesare întocmirii actelor notariale, economisind astfel timpul clienților noștri, prezența acestora fiind necesară doar la semnarea actului în formă finală, moment în care vor aduce actele în original.
 • Obținerea unei cotații de preț se poate face prin intermediul formularului de vânzare - cumpărare.
 • Notarul Public titular a fost intervievat de către numeroase publicații de specialitate (Profit.ro, Wall-Street).
 • Notarul public se deplasează la sediile băncilor pentru semnarea actelor notariale.
 • Sediul biroului nostru notarial este ușor accesibil clienților, fiind situat în incinta clădirii de stat a palatului U.G.I.R din centrul capitalei - zona Piața Romană, la 2 minute de metrou, pe strada George Enescu nr. 27-29, sector 1.
 • Avem program de lucru cu publicul inclusiv sâmbăta, în intervalul 09:00 – 15:00.
 • Ne ocupăm de verificarea / înscrierea în Arhiva Reală de Garanții Mobiliare.
 • Programările și soluționarea procedurilor juridice sunt prioritare.
 • Locurile de parcare sunt disponibile în apropierea biroului notarial.
 • Prin delegații biroului notarial, putem obține în numele clienților documente necesare, specifice întocmirii actului notarial, de la Instituțiile abilitate (Primărie, A.N.A.F., D.I.T.L., Auditori Energetici, etc.) și diferite adrese de la Primăriile competente.
 • Clienții au posibilitatea de a achita onorariile și toate taxele notariale prin intermediul oricărui mijloc de plată (card / P.O.S., transfer bancar, numerar).

Pentru rezolvarea imediată a cerințelor dumneavoastră, alegeți modalitatea de colaborare dorită dintre următoarele:

 • PRIN EMAIL: Ne puteți scrie un e-mail pe adresa contact@notariatstoica.ro prin care să solicitați documentul notarial de care aveți nevoie (procură, declarație, contract de vânzare sau altele). Este necesar să menționați în conținutul mesajului numele complet, actul pe care îl solicitați și numărul de telefon. Colegii noștri vor prelua informațiile și vă vor contacta în cel mai scurt timp pentru o programare.
 • LA TELEFON: – Ne puteți contacta telefonic, în timpul programului de lucru de luni până sâmbătă între orele 09:00 – 17:00, la numărul +40 722 222 281, iar echipa noastră vă va spune care sunt actele necesare pentru întocmirea înscrisului solicitat. De asemenea, se va programa și o întâlnire la unul din sediile noastre din București pentru ridicarea documentelor.
 • ONLINE: – Puteți să completați formularul clientului cu datele personale, atașat în secțiunea de contact a site-ului, sau ne puteți scrie pe WhatsApp ori puteți să luați legătura cu noi, în timp real, prin intermediul chat-ului de pe site.
 • LA SEDIU: Puteți să depuneți actele pentru solicitarea unui anumit înscris la sediul biroul notarial. În funcție de complexitatea documentului cerut, acesta se va elibera pe loc sau se va stabili o întâlnire pentru eliberarea lui.

Menționăm că indiferent de modalitatea prin care doriți să ne contactați, echipa noastră vă va solicita actele necesare pentru întocmirea înscrisului, scanate sau pozate clar cu telefonul mobil, pe adresa noastră de e-mail sau pe WhatsApp, pentru scurtarea timpului de așteptare pentru eliberarea documentelor notariale. Informațiile personale sunt gestionate în conformitate cu toate politicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Menționăm că, în momentul prezentării la sediul biroului pentru ridicarea procedurilor notariale, este obligatoriu să aveți la dumneavoastră toată documentația solicitată în original.