Încheierea privind verificările efectuate în evidențele succesorale ale Camerei și Uniunii

1. Sediul materiei

Noul cod de procedură civilă impune, prin art. 193, obligația de îndeplinire a unei proceduri prealabile notariale înainte de sesizarea instanței de judecată cu o cerere de dezbatere a procedurii succesorale. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se face prin încheiere emisă de notarul public cu privire la verificarea evidenţelor succesorale prevăzute de Codul civil și se anexează la cererea de chemare în judecată. În caz de neîndeplinire a acestei proceduri de către reclamant, pârâtul, prin întâmpinare, poate invoca în instanță excepția neîndeplinirii procedurii prealabile. Excepția poate fi invocată nu numai de către pârât, ci şi de către instanţă, din oficiu.

2. Competența

Procedura eliberării încheierii cu privire la rezultatul verificărilor efectuate în Registrul de evidenţă a procedurilor succesorale al Camerelor şi în registrele naţionale notariale ale Uniunii se îndeplineşte de notarul public competent, în condiţiile legii, să efectueze procedura succesorală, adică notarul public din biroul notarial situat în circumscripţia teritorială a judecătoriei în care defunctul şi-a avut ultimul domiciliu.

Incheierea privind verificarile efectuate in evidentele succesorale

3. Termen

Încheierea cu privire la rezultatul verificărilor efectuate în Registrul de evidenţă a procedurilor succesorale ţinut de Cameră, precum şi în registrele naţionale notariale, se eliberează în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

4. Procedura

Pentru eliberarea încheierii privind verificarea evidenţelor succesorale, prevăzută de Codul de procedură civilă, notarul public verifică prezentarea certificatului de deces, dovedirea calităţii de succesibil sau persoană îndreptăţită, precum şi o copie a cererii de chemare în judecată, purtând menţiunea că a fost sau nu depusă.

Notarul public procedează la interogarea Registrului de evidență a procedurilor succesorale ținut de Camera în a cărei circumscripție teritorială defuntul a avut ultimul domiciliu.
Cererea se înregistrează în evidențele succesoale ale Camerei și notarul public înregistrează dosarul pe rolul biroului.
Dacă în urma verificării registrului ţinut de Cameră se constată că succesiunea defunctului nu se află pe rolul niciunui birou notarial, se vor verifica:

• Registrul naţional notarial de evidenţă a opţiunilor succesorale (RNNEOS), în care se înregistrează toate actele notariale referitoare la acceptarea, respectiv renunţarea la moştenire;
• Registrul naţional notarial de evidenţă a liberalităţilor (RNNEL), în care se înregistrează toate actele de donaţie, dispoziţiile testamentare, revocarea lor, precum şi retractarea revocării acestora;
• Registrul naţional notarial de evidenţă a succesiunilor (RNNES), în care se înregistrează cauzele succesorale privind cetăţenii români, străini sau apatrizi cu ultimul domiciliu în străinătate, de pe urma cărora au rămas bunuri în România (acest registru se va interoga doar în situația în care defunctul a avut ultimul domiciliu în străinătate sau defunctului nu i se cunoaște domiciliul, dar de pe urma lui au rămas bunuri pe teritoriul României);

În baza răspunsurilor primite prin certificatele/adeverinţele eliberate de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale, care se anexeză încheierii, notarul public constată înregistrările care, la data eliberării fiecărui act de interogare a registrelor sus-menţionate, în cauza succesorală a defunctului, erau efectuate.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

5. Conținutul încheierii

Încheierea cuprinde rezultatul verificărilor efectuate în Registrul de evidență a procedurilor succesorale ținut de Camera notarilor publici precum și în următoarele registre naționale notariale: RNNEL, RNNEOS și RNNES, după caz.

Notar public Bucuresti - Piata Romana

6. Soluții

În cazul în care, în urma verificării registrului ţinut de Cameră, se constată că succesiunea defunctului nu se află pe rolul vreunui alt birou notarial, notarul public va verifica registrele național notariale mai sus menționate și eliberează încheierea cu privire la rezultatul verificărilor.
Dacă în urma verificării se constată că succesiunea se află pe rolul unui birou notarial, solicitantul va fi îndrumat să obţină încheierea de la notarul public care instrumentează dosarul.
În cazul în care, în urma verificării, se constată că succesiunea este soluționată, se va face menţiune despre acest fapt în încheiere, fără a se mai proceda la verificarea registrelor unice ale Uniunii.

7. Înregistrarea și arhivarea

Cererea prin care se solicită efectuarea verificărilor, împreună cu încheierea eliberată de notarul public în urma efectuării verificărilor, se înregistrează în Registrul general notarial sau, după caz, în registrul de succesiuni. Încheierea se păstrează în mapa nr. 22, termenul de păstrare este de 3 ani.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Acest site web folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află detalii

Pentru rezolvarea imediată a cerințelor dumneavoastră, alegeți modalitatea de colaborare dorită dintre următoarele:

 • PRIN EMAIL: Ne puteți scrie un e-mail pe adresa notariat.stoica@gmail.com prin care să solicitați documentul notarial de care aveți nevoie (procură, declarație, contract de vânzare sau altele). Este necesar să menționați în conținutul mesajului numele complet, actul pe care îl solicitați și numărul de telefon. Colegii noștri vor prelua informațiile și vă vor contacta în cel mai scurt timp pentru o programare.
 • LA TELEFON: – Ne puteți contacta telefonic, în timpul programului de lucru de luni până sâmbătă între orele 09:00 – 17:00, la numărul +40 722 222 281, iar echipa noastră vă va spune care sunt actele necesare pentru întocmirea înscrisului solicitat. De asemenea, se va programa și o întâlnire la unul din sediile noastre din București pentru ridicarea documentelor.
 • ONLINE: – Puteți să completați formularul clientului cu datele personale, atașat în secțiunea de contact a site-ului, sau ne puteți scrie pe WhatsApp ori puteți să luați legătura cu noi, în timp real, prin intermediul chat-ului de pe site.
 • LA SEDIU: Puteți să depuneți actele pentru solicitarea unui anumit înscris la sediul biroul notarial. În funcție de complexitatea documentului cerut, acesta se va elibera pe loc sau se va stabili o întâlnire pentru eliberarea lui.

Menționăm că indiferent de modalitatea prin care doriți să ne contactați, echipa noastră vă va solicita actele necesare pentru întocmirea înscrisului, scanate sau pozate clar cu telefonul mobil, pe adresa noastră de e-mail sau pe WhatsApp, pentru scurtarea timpului de așteptare pentru eliberarea documentelor notariale. Informațiile personale sunt gestionate în conformitate cu toate politicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

MOTIVELE PENTRU CARE SĂ ALEGEȚI O COLABORARE CU BIROUL NOTARIAL STOICA SEBASTIAN EDUARD:

 • Avem program de lucru inclusiv sâmbăta, în intervalul 09 – 17:00.
 • La cerere, efectuăm deplasări în vederea încheierii actelor juridice doar pe circumscripția Tribunalului București.
 • Ne ocupăm de verificarea/înscrierea în Arhiva Reală de Garanții Mobiliare.
 • Colaborăm cu un traducător autorizat în peste 20 de limbi străine, care poate apostila și legaliza înscrisurile.
 • Programările și soluționarea procedurilor juridice sunt prioritare.
 • Dispunem de locuri de parcare în fața biroului notarial, destinate exclusiv clienților.
 • Biroul nostru este amplasat în Piața Romană, foarte aproape de stația de metrou, pe strada George Enescu nr. 27-29 în incinta Palatului UGIR, parter.
 • Obținerea în numele clienților prin delegații Biroului Notarial de la Instituțiile abilitate (Primărie, A.N.A.F., D.I.T.L., Auditori Energetici, etc.), documente necesare specifice întocmirii actului notarial (certificat fiscal, certificat de performanță energetică, certificat fiscal de la ANAF, diferite adrese de la Primăriile competente).
 • Posibilitatea de a achita onorăriile și toate taxele notariale prin intermediul oricărui mijloc de plată (card / P.O.S., transfer bancar, numerar). 
 • Transmiterea documentelor notariale oriunde în țară după întocmirea acestora prin intermediul curieratului rapid.