1. Cazuri

Potrivit art. 990 NCC (1) Sunt anulabile liberalităţile făcute medicilor, farmaciştilor sau altor persoane, în perioada în care, în mod direct sau indirect, îi acordau îngrijiri de specialitate dispunătorului pentru boala care este cauză a decesului.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1): a) liberalităţile făcute soţului, rudelor în linie dreaptă sau colateralilor privilegiaţi; b) liberalităţile făcute altor rude până la al patrulea grad inclusiv, dacă, la data liberalităţii, dispunătorul nu are soţ şi nici rude în linie dreaptă sau colaterali privilegiaţi.

(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi în privinţa preoţilor sau a altor persoane care acordau asistenţă religioasă în timpul bolii care este cauză a decesului. (4) Dacă dispunătorul a decedat din cauza bolii, termenul de prescripţie a dreptului la acţiunea în anulare curge de la data la care moştenitorii au luat cunoştinţă de existenţa liberalităţii.

(5) În cazul în care dispunătorul s-a restabilit, legatul devine valabil, iar acţiunea în anularea donaţiei poate fi introdusă în termen de 3 ani de la data la care dispunătorul s-a restabilit”.

1) Ceea ce interesează este nu calitatea în sine de medic, farmacist sau preot, ci asistenţa cu caracter repetat sau de continuitate acordată bolnavului în calităţile vizate de lege. Prin urmare, bolnavul poate gratifica, de exemplu, un prieten medic, dacă nu l-a tratat în cursul ultimei boli.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

2) Incapacitatea îi vizează pe farmacişti în cazul în care îşi depăşesc atribuţiile şi intră în cadrul profesiunii medicilor, prin efectuarea de tratamente specifice acestei din urmă profesiuni, indicând şi chiar administrând bolnavului medicamente fără prescripţie medicală, procedând ca şi cum ar fi medici.

3) Prin sintagma altor persoane, în perioada în care, în mod direct sau indirect, îi acordau îngrijiri de specialitate dispunătorului pentru boala care este cauză a decesului” legiuitorul a avut în vedere atât persoanele care practică ilegal medicina, cât şi persoanele care, deşi nu aveau calitatea de medic curant al bolnavului, prin calitatea avută şi prin gradul de implicare în tratarea bolnavului au exercitat o influenţă suficient de mare asupra acestuia încât se presupune că voinţa a fost viciată; de exemplu, şeful secţiei în care era tratat bolnavul, managerul spitalului, asociatul societăţii comerciale care deţinea spitalul etc.

4)  În privinţa preoţilor sau a altor persoane care acordau (constant) asistenţă religioasă în timpul bolii care este cauză a decesului, trebuie să se stabilească dacă beneficiarul liberalităţii ce are calitatea de preot a acordat în mod constant asistenţă religioasă dispunătorului în cursul bolii care i-a cauzat decesul şi dacă liberalitatea a fost întocmită în favoarea preotului în considerarea actelor de asistenţă religioasă. Nu intervine sancţiunea nulităţii atunci când din ansamblul materialului probator administrat a rezultat că asistenţa religioasă acordată de către preot testatoarei, în cursul bolii din cauza căreia a survenit decesul, a avut caracter sporadic, aceasta fiind o persoana credincioasă, care mergea frecvent la mănăstiri şi la alte biserici pentru a asista la slujbe, pentru a se împărtăşi şi spovedi. În plus, s-a reţinut că factorul determinant în încheierea testamentului în favoarea preotului şi a soţiei sale la constituit ajutorul financiar şi moral pe care aceştia l-au acordat testatoarei, în lipsa sprijinului din partea rudelor, iar nu asistenţa religioasă, care nu a fost repetată, continuă, pentru a influenţa ea singură voinţa dispunătoarei.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

5) Liberalitatea trebuie să fi fost făcută în timpul bolii care este cauza a decesului.

6) Sunt exceptate de la sancţiunea nulităţii relative liberalităţile făcute soţului, rudelor în linie dreaptă sau colateralilor privilegiaţi (iar dacă, la data liberalităţii, dispunătorul nu are soţ şi nici rude în linie dreaptă sau colaterali privilegiaţi, sunt exceptate şi liberalităţile făcute altor rude până la al patrulea grad inclusiv) deoarece în acest caz se presupune că liberalitatea a fost făcută în considerarea calităţii de rudă ori de soţ a beneficiarului, iar nu în considerarea calităţii de medic, farmacist sau preot, chiar dacă ruda ori soţul are şi o astfel de calitate.

7) Soarta liberalităţilor făcute în perioada bolii în ipoteza în care dispunătorul nu decedează din cauza acelei boli, ci se restabileşte nu se mai află în acea stare de vulnerabilitate, în timpul căreia a făcut liberalitatea. După restabilire legatul devine valabil pentru că dispunătorul are posibilitatea de a revoca legatul oricând. Dacă nu revocă legatul, înseamnă că acesta este rezultatul voinţei sale libere şi conştiente, iar nu rezultatul influenţei exercitate de medic, farmacist sau preot. În privinţa donaţiei, dispunătorul are posibilitatea să ceară anularea în termen de 3 ani de la data la care s-a restabilit. Data restabilirii poate fi stabilită cu orice mijloc de probă, fiind vorba de o situaţie de fapt. Dacă donatorul restabilit nu cere anularea donaţiei în termenul de 3 ani, înseamnă că a înţeles să confirme acest act anulabil.

8) Art 991 NCC reglementează o serie de incapacităţi de a primi prin testament anumitor persoane care pot fi direct sau indirect implicate în întocmirea unui testament. Astfel, sunt anulabile testamentele făcute în favoarea:
notarului public care a autentificat testamentul.
interpretul care a participat la procedura de autentificare a testamentului.
martorii ( art 1043 alin. 2 şi art. 1047 alin. 3 NCC).
agenţii instrumentatori (art 1047 NCC)
persoanele care au acordat asistenţă juridică la redactarea testamentului. Procedura nu îi vizează pe cei care au acordat simple sfaturi testatorului sau cei care l-au însoţit pe testator la B.N.P.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

9) Cetăţenii străini (persoanele juridice străine) şi apatrizii pot primi liberalităţi având ca obiect dreptul de proprietate asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică (art.44 alin. 2 din Constituţie). Pentru materializarea dreptului cetăţenilor străini, apatrizilor şi al persoanelor juridice străine de a dobândi, inclusiv prin liberalităţi, dreptul de proprietate asupra terenurilor în România, a fost adoptată Legea nr. 312/2005298, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007, o dată cu aderarea României la Uniunea Europeană.

2. Momentul în raport de care se apreciază incapacitatea de a primi prin liberalităţi

Art. 987 NCC :”Condiţia capacităţii de a primi o donaţie trebuie îndeplinită la data la care donatarul acceptă donaţia. Condiţia capacităţii de a primi un legat trebuie îndeplinită la data deschiderii moştenirii testatorului”. Cât priveşte pe donatar, el trebuie să fie capabil în momentul acceptării donaţiei. Întrucât testamentul produce efecte la deschiderea moştenirii, capacitatea de a primi prin testament se apreciază în funcţie de această dată. De exemplu, condiţia cetăţeniei române trebuie să fie îndeplinită în acest moment. În privinţa momentului la care se analizează capacitatea de a primi un legat de către medic, farmacist sau preot, acesta este data întocmirii testamentului, iar nu data deschiderii moştenirii.

3. Sancţiunea incapacităţii este nulitatea relativă a liberalităţii

În cazul în care incapacitatea este dictată de interese de ordine publică, sancţiunea este nulitatea absolută a liberalităţii.

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Incapacitatea determinată de lipsa cetăţeniei române în privinţa dreptului de proprietate asupra terenului. Această interdicţie a fost apreciată şi în trecut ca fiind de ordine publică. Dispoziţia testamentară va fi nulă, respectiv anulabilă, chiar dacă dispunătorul – pentru a ocoli dispoziţiile privind incapacităţile de a primi prin liberalităţi – a recurs la interpunere de persoane, căci dispoziţia care sincer stipulată ar fi nulă, rămâne nulă şi dacă a fost simulată. Din cauza dificultăţii de dovadă a simulaţiei prin interpunere de persoane, legea (art. 992 NCC) prevede că (1) Sancţiunea nulităţii relative prevăzute la art. 988 alin. (2), art. 990 şi 991 se aplică şi liberalităţilor deghizate sub forma unui contract cu titlu oneros sau făcute unei persoane interpuse. (2) Sunt prezumate până la proba contrară ca fiind persoane interpuse ascendenţii, descendenţii şi soţul persoanei incapabile de a primi liberalităţi, precum şi ascendenţii şi descendenţii soţului acestei persoane”.

După cum se observă, prezumţia consacrată de art. 992 alin. 2 NCC este o prezumţie relativă, iar nu una absolută. Aceasta înseamnă că cei interesaţi vor putea face dovada că liberalitatea nu a fost făcută în considerarea calităţii de rudă, afin sau de soţ a incapabilului (pentru a profita incapabilului).

Acest site web folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află detalii
Acceptă

Motivele pentru care să alegeți o colaborare cu Biroul Notarial Stoica S. Eduard:

 • Echipa noastră de consilieri juridici competenți are capacitatea de a prelua și instrumenta un volum generos de acte notariale. (Vezi echipa)
 • Recenziile online ale clienților noștri din motorul de căutare Google Maps, ne clasează în topul celor mai bine cotate birouri notariale atât din București cât și din țară.
 • Eduard S. Stoica a fost desemnat Notarul Anului în cadrul galei de REAL ESTATE 2021, acordat de “Investing in Property & Romanian Property Awards”.
 • Suntem alegerea clienților pe municipiul Bucureşti potrivit publicației Şoimii Legii și de asemenea  am fost nominalizați de către firmadeincredere.ro pentru anul 2020 în topul firmelor de prestări servicii cu publicul.
 • Oferim publicului posibilitatea de a ne transmite online pe adresa de e-mail contact@notariatstoica.ro sau pe formularul de contact, documentațiile necesare întocmirii actelor notariale, economisind astfel timpul clienților noștri, prezența acestora fiind necesară doar la semnarea actului în formă finală, moment în care vor aduce actele în original.
 • Obținerea unei cotații de preț se poate face prin intermediul formularului de vânzare - cumpărare.
 • Notarul Public titular a fost intervievat de către numeroase publicații de specialitate (Profit.ro, Wall-Street).
 • Notarul public se deplasează la sediile băncilor pentru semnarea actelor notariale.
 • Sediul biroului nostru notarial este ușor accesibil clienților, fiind situat în incinta clădirii de stat a palatului U.G.I.R din centrul capitalei - zona Piața Romană, la 2 minute de metrou, pe strada George Enescu nr. 27-29, sector 1.
 • Avem program de lucru cu publicul inclusiv sâmbăta, în intervalul 09:00 – 15:00.
 • Ne ocupăm de verificarea / înscrierea în Arhiva Reală de Garanții Mobiliare.
 • Programările și soluționarea procedurilor juridice sunt prioritare.
 • Locurile de parcare sunt disponibile în apropierea biroului notarial.
 • Prin delegații biroului notarial, putem obține în numele clienților documente necesare, specifice întocmirii actului notarial, de la Instituțiile abilitate (Primărie, A.N.A.F., D.I.T.L., Auditori Energetici, etc.) și diferite adrese de la Primăriile competente.
 • Clienții au posibilitatea de a achita onorariile și toate taxele notariale prin intermediul oricărui mijloc de plată (card / P.O.S., transfer bancar, numerar).

Pentru rezolvarea imediată a cerințelor dumneavoastră, alegeți modalitatea de colaborare dorită dintre următoarele:

 • PRIN EMAIL: Ne puteți scrie un e-mail pe adresa contact@notariatstoica.ro prin care să solicitați documentul notarial de care aveți nevoie (procură, declarație, contract de vânzare sau altele). Este necesar să menționați în conținutul mesajului numele complet, actul pe care îl solicitați și numărul de telefon. Colegii noștri vor prelua informațiile și vă vor contacta în cel mai scurt timp pentru o programare.
 • LA TELEFON: – Ne puteți contacta telefonic, în timpul programului de lucru de luni până sâmbătă între orele 09:00 – 17:00, la numărul +40 722 222 281, iar echipa noastră vă va spune care sunt actele necesare pentru întocmirea înscrisului solicitat. De asemenea, se va programa și o întâlnire la unul din sediile noastre din București pentru ridicarea documentelor.
 • ONLINE: – Puteți să completați formularul clientului cu datele personale, atașat în secțiunea de contact a site-ului, sau ne puteți scrie pe WhatsApp ori puteți să luați legătura cu noi, în timp real, prin intermediul chat-ului de pe site.
 • LA SEDIU: Puteți să depuneți actele pentru solicitarea unui anumit înscris la sediul biroul notarial. În funcție de complexitatea documentului cerut, acesta se va elibera pe loc sau se va stabili o întâlnire pentru eliberarea lui.

Menționăm că indiferent de modalitatea prin care doriți să ne contactați, echipa noastră vă va solicita actele necesare pentru întocmirea înscrisului, scanate sau pozate clar cu telefonul mobil, pe adresa noastră de e-mail sau pe WhatsApp, pentru scurtarea timpului de așteptare pentru eliberarea documentelor notariale. Informațiile personale sunt gestionate în conformitate cu toate politicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Menționăm că, în momentul prezentării la sediul biroului pentru ridicarea procedurilor notariale, este obligatoriu să aveți la dumneavoastră toată documentația solicitată în original.