Art. 1160 – Subiecte
Ascendenţii pot face partajul bunurilor lor între descendenţi.

Art. 1161 – Forme
(1) Partajul de ascendent se poate realiza prin donaţie sau prin testament, cu respectarea formelor, condiţiilor şi regulilor prevăzute de lege pentru aceste acte juridice.
(2) Partajul realizat prin donaţie nu poate avea ca obiect decât bunurile prezente.

Art. 1162 – Cuprins
Dacă în partajul de ascendent nu au fost cuprinse toate bunurile moştenirii, bunurile necuprinse se vor partaja conform legii.

Art. 1163 – Ineficacitate
(1) Este lovit de nulitate absolută partajul în care nu s-au cuprins toţi descendenţii care îndeplinesc condiţiile pentru a veni la moştenire, fie în nume propriu, fie prin reprezentare succesorală.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică partajului în care nu a fost inclus un descendent care vine la moştenire prin reprezentare succesorală, însă a fost cuprins acela pe care îl reprezintă.
(3) Dacă prin partajul de ascendent se încalcă rezerva succesorală a vreunui descendent sau a soţului supravieţuitor, sunt aplicabile dispoziţiile privitoare la reducţiunea liberalităţilor excesive.

Natură juridică

Împărțeala de ascendent este un act juridic mixt:
– pe de o parte reprezintă o donație sau o dispoziție testamentară
– pe de altă parte este un act de împărțeală dar de natură specială, întrucât nu este menit să pună capăt unei stări de indiviziune, ci dimpotrivă, preîntâmpină nașterea unei astfel de stări.

Condiţiile partajului de ascendent

Pentru a fi valabil, partajul de ascendent trebuie să întrunească condiţii de fond şi de formă.

b). Condiţii de formă. partajul de ascendent se poate realiza prin donaţie sau prin testament cu respectarea formelor, condiţiilor şi regulilor prevăzute de lege.

Dacă partajul de ascendent se realizează prin act juridic inter vivos, donaţia va fi întocmită în formă autentică. Când împărţeala se face prin testament, ea trebuie să îmbrace una din formele testamentare prevăzute de lege.
Nerespectarea acestor condiţii atrage nulitatea absolută a actului de partaj.

Condiţii de fond

De drept comun. Întrucât partajul de ascendent se poate realiza numai prin donaţie sau legat cuprins în testament, acestea trebuie să întrunească condiţiile prevăzute de lege referitoare la consimţământ, capacitate, obiect şi cauză.

Condiții speciale. Pe lângă condiţiile de fond consacrate, partajul de ascendent trebuie să întrunească şi unele condiţii specifice, referitoare la subiectele, obiectul şi cerinţele partajului.

Persoanele îndreptățite de a face împărțeala de ascendent. Doar părintii și ceilalți ascendenți pot să-si împartă bunurile pe această cale între descendenți.

Persoanele între care se face împărțeala. Împărțeala de ascendent se face numai între descendenții dispunătorului.

Descendenții trebuie să aibă vocație succesorală concretă, nu sunt nedemni și au acceptat moștenirea.

Sub sancțiunea nulității absolute, împărțeala trebuie să cuprindă toți descendenții care vin la moștenire, în nume propriu sau prin reprezentare.

Obiectul partajului de ascendent

Partajul realizat prin testament poate curpinde toate bunurile existente în patrimoniul ascendentului la moartea sa, sau o parte a acestora.
Partajul realizat prin donaţie nu poate avea ca obiect decât bunurile prezente ale dispunătorului, nu și bunurile viitoare.
Bunurile necuprinse în partajul de ascendent vor fi supuse împărţelii de drept comun.

Modul de partajare. Împărțeala trebuie să respecte unele reguli:
– trebuie să fie efectivă, în sensul de a diviza material bunurile;
– trebuie să fie facută cu respectarea rezervei succesorale a fiecărui descendent cât și a soțului supraviețuitor, în caz contrar aceștia putând cere reducțiunea;
– în limitele cotității disponibile, nu trebuie să respecte principiul egalității;

Efectele partjului de ascendent

a. Efetele partajului prin donație

Înainte de deschiderea moștenirii. Între ascendentul-donator și descendentul donatar se nasc raporturi specifice contractului de donație, potrivit dreptului comun (irevocabilitatea, revocarea pentru neexecutarea sarcinilor și ingratitudine, posibilitatea creditorilor ascendentului-doanor de a ataca donația prin acțiune pauliană, dreptul de a dispune de bunul donat)
Între descendenții-donatari se nasc raporturi specifice împărțelii (de exemplu, obligația de garanție specifică partajului)

După deschiderea moștenirii. Descendenții donatari care acceptă moștenirea și îndeplinesc condițiile pentru a moșteni:
– dobândesc moștenirea în stare divizată, fiecare pastrând bunurile primite donație;
– pot intenta acțiunea în reducțiune dacă rezerva le-a fost încălcată prin împarțeală;

b. Efectele împărțelii testamentare

În timpul vieții ascendentului-testator. Fiind o dispoziție morțiș causa, împărțeala testamentară nu produce niciun efect cât timp ascendentul trăiește. El o poate modifica sau revoca până în ultima clipă a vieții sale.
După deschiderea moștenirii:
– descendenții dobândesc bunurile atribuite, în stare divizată, potrivit voinței testatorului.
– descendenții urmează să-și exercite dreptul de opțiune succesorală (aceștia au calitatea de mostenitori legali întrucât împărțeala nu este o liberalitate)
– între copărtași se nasc raporturi specifice împărțelii (obligația de garanție)

Ineficacitatea partajului de ascendent

Cauze de drept comun
Partajul poate deveni ineficace din cauza:
– anulării (pentru incapacitate sau viciu de consimțământ)
– nulității absolute (de ex, în cazul nerespectării formei actului de împărțeală)
– din cauze care atrag caducitatea
– prin revocarea donației prin care s-a făcut împărțeala, în condițiile speciale (neexecutarea sarcinilor sau ingratitudine)
– prin revocarea donației prin acțiunea pauliană

Cauze speciale
– împărțeala este nulă pentru omiterea unui descendent chemat efectiv la moștenire
– în cazul în care împărțeala încalcă rezerva succesorală, împărțeala poate fi atacată prin acțiune în reducțiune.

Motivele pentru care să alegeți o colaborare cu Biroul Notarial Stoica S. Eduard:

 • Echipa noastră de consilieri juridici competenți are capacitatea de a prelua și instrumenta un volum generos de acte notariale. (Vezi echipa)
 • Recenziile online ale clienților noștri din motorul de căutare Google Maps, ne clasează în topul celor mai bine cotate birouri notariale atât din București cât și din țară.
 • Eduard S. Stoica a fost desemnat Notarul Anului în cadrul galei de REAL ESTATE 2021, acordat de “Investing in Property & Romanian Property Awards”.
 • Suntem alegerea clienților pe municipiul Bucureşti potrivit publicației Şoimii Legii și de asemenea  am fost nominalizați de către firmadeincredere.ro pentru anul 2020 în topul firmelor de prestări servicii cu publicul.
 • Oferim publicului posibilitatea de a ne transmite online pe adresa de e-mail contact@notariatstoica.ro sau pe formularul de contact, documentațiile necesare întocmirii actelor notariale, economisind astfel timpul clienților noștri, prezența acestora fiind necesară doar la semnarea actului în formă finală, moment în care vor aduce actele în original.
 • Obținerea unei cotații de preț se poate face prin intermediul formularului de vânzare - cumpărare.
 • Notarul Public titular a fost intervievat de către numeroase publicații de specialitate (Profit.ro, Wall-Street).
 • Notarul public se deplasează la sediile băncilor pentru semnarea actelor notariale.
 • Sediul biroului nostru notarial este ușor accesibil clienților, fiind situat în incinta clădirii de stat a palatului U.G.I.R din centrul capitalei - zona Piața Romană, la 2 minute de metrou, pe strada George Enescu nr. 27-29, sector 1.
 • Ne ocupăm de verificarea / înscrierea în Arhiva Reală de Garanții Mobiliare.
 • Programările și soluționarea procedurilor juridice sunt prioritare.
 • Locurile de parcare sunt disponibile în apropierea biroului notarial.
 • Prin delegații biroului notarial, putem obține în numele clienților documente necesare, specifice întocmirii actului notarial, de la Instituțiile abilitate (Primărie, A.N.A.F., D.I.T.L., Auditori Energetici, etc.) și diferite adrese de la Primăriile competente.
 • Clienții au posibilitatea de a achita onorariile și toate taxele notariale prin intermediul oricărui mijloc de plată (card / P.O.S., transfer bancar, numerar).

Pentru rezolvarea imediată a cerințelor dumneavoastră, alegeți modalitatea de colaborare dorită dintre următoarele:

 • PRIN EMAIL: Ne puteți scrie un e-mail pe adresa contact@notariatstoica.ro prin care să solicitați documentul notarial de care aveți nevoie (procură, declarație, contract de vânzare sau altele). Este necesar să menționați în conținutul mesajului numele complet, actul pe care îl solicitați și numărul de telefon. Colegii noștri vor prelua informațiile și vă vor contacta în cel mai scurt timp pentru o programare.
 • LA TELEFON: – Ne puteți contacta telefonic, în timpul programului de lucru de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00, la numărul +40 722 222 281, iar echipa noastră vă va spune care sunt actele necesare pentru întocmirea înscrisului solicitat. De asemenea, se va programa și o întâlnire la unul din sediile noastre din București pentru ridicarea documentelor.
 • ONLINE: – Puteți să completați formularul clientului cu datele personale, atașat în secțiunea de contact a site-ului, sau ne puteți scrie pe WhatsApp ori puteți să luați legătura cu noi, în timp real, prin intermediul chat-ului de pe site.
 • LA SEDIU: Puteți să depuneți actele pentru solicitarea unui anumit înscris la sediul biroul notarial. În funcție de complexitatea documentului cerut, acesta se va elibera pe loc sau se va stabili o întâlnire pentru eliberarea lui.

Menționăm că indiferent de modalitatea prin care doriți să ne contactați, echipa noastră vă va solicita actele necesare pentru întocmirea înscrisului, scanate sau pozate clar cu telefonul mobil, pe adresa noastră de e-mail sau pe WhatsApp, pentru scurtarea timpului de așteptare pentru eliberarea documentelor notariale. Informațiile personale sunt gestionate în conformitate cu toate politicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Menționăm că, în momentul prezentării la sediul biroului pentru ridicarea procedurilor notariale, este obligatoriu să aveți la dumneavoastră toată documentația solicitată în original.

Motivele pentru care să alegeți o colaborare cu Biroul Notarial Stoica S. Eduard:

 • Echipa noastră de consilieri juridici competenți are capacitatea de a prelua și instrumenta un volum generos de acte notariale. (Vezi echipa)
 • Recenziile online ale clienților noștri din motorul de căutare Google Maps, ne clasează în topul celor mai bine cotate birouri notariale atât din București cât și din țară.
 • Eduard S. Stoica a fost desemnat Notarul Anului în cadrul galei de REAL ESTATE 2021, acordat de “Investing in Property & Romanian Property Awards”.
 • Suntem alegerea clienților pe municipiul Bucureşti potrivit publicației Şoimii Legii și de asemenea  am fost nominalizați de către firmadeincredere.ro pentru anul 2020 în topul firmelor de prestări servicii cu publicul.
 • Oferim publicului posibilitatea de a ne transmite online pe adresa de e-mail contact@notariatstoica.ro sau pe formularul de contact, documentațiile necesare întocmirii actelor notariale, economisind astfel timpul clienților noștri, prezența acestora fiind necesară doar la semnarea actului în formă finală, moment în care vor aduce actele în original.
 • Obținerea unei cotații de preț se poate face prin intermediul formularului de vânzare - cumpărare.
 • Notarul Public titular a fost intervievat de către numeroase publicații de specialitate (Profit.ro, Wall-Street).
 • Notarul public se deplasează la sediile băncilor pentru semnarea actelor notariale.
 • Sediul biroului nostru notarial este ușor accesibil clienților, fiind situat în incinta clădirii de stat a palatului U.G.I.R din centrul capitalei - zona Piața Romană, la 2 minute de metrou, pe strada George Enescu nr. 27-29, sector 1.
 • Avem program de lucru cu publicul inclusiv sâmbăta, în intervalul 09:00 – 15:00.
 • Ne ocupăm de verificarea / înscrierea în Arhiva Reală de Garanții Mobiliare.
 • Programările și soluționarea procedurilor juridice sunt prioritare.
 • Locurile de parcare sunt disponibile în apropierea biroului notarial.
 • Prin delegații biroului notarial, putem obține în numele clienților documente necesare, specifice întocmirii actului notarial, de la Instituțiile abilitate (Primărie, A.N.A.F., D.I.T.L., Auditori Energetici, etc.) și diferite adrese de la Primăriile competente.
 • Clienții au posibilitatea de a achita onorariile și toate taxele notariale prin intermediul oricărui mijloc de plată (card / P.O.S., transfer bancar, numerar).

Pentru rezolvarea imediată a cerințelor dumneavoastră, alegeți modalitatea de colaborare dorită dintre următoarele:

 • PRIN EMAIL: Ne puteți scrie un e-mail pe adresa contact@notariatstoica.ro prin care să solicitați documentul notarial de care aveți nevoie (procură, declarație, contract de vânzare sau altele). Este necesar să menționați în conținutul mesajului numele complet, actul pe care îl solicitați și numărul de telefon. Colegii noștri vor prelua informațiile și vă vor contacta în cel mai scurt timp pentru o programare.
 • LA TELEFON: – Ne puteți contacta telefonic, în timpul programului de lucru de luni până sâmbătă între orele 09:00 – 17:00, la numărul +40 722 222 281, iar echipa noastră vă va spune care sunt actele necesare pentru întocmirea înscrisului solicitat. De asemenea, se va programa și o întâlnire la unul din sediile noastre din București pentru ridicarea documentelor.
 • ONLINE: – Puteți să completați formularul clientului cu datele personale, atașat în secțiunea de contact a site-ului, sau ne puteți scrie pe WhatsApp ori puteți să luați legătura cu noi, în timp real, prin intermediul chat-ului de pe site.
 • LA SEDIU: Puteți să depuneți actele pentru solicitarea unui anumit înscris la sediul biroul notarial. În funcție de complexitatea documentului cerut, acesta se va elibera pe loc sau se va stabili o întâlnire pentru eliberarea lui.

Menționăm că indiferent de modalitatea prin care doriți să ne contactați, echipa noastră vă va solicita actele necesare pentru întocmirea înscrisului, scanate sau pozate clar cu telefonul mobil, pe adresa noastră de e-mail sau pe WhatsApp, pentru scurtarea timpului de așteptare pentru eliberarea documentelor notariale. Informațiile personale sunt gestionate în conformitate cu toate politicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. Menționăm că, în momentul prezentării la sediul biroului pentru ridicarea procedurilor notariale, este obligatoriu să aveți la dumneavoastră toată documentația solicitată în original.