Oprirea pactelor asupra unei moşteniri viitoare

Sunt lovite de militate absolută, conform prevederilor art. 956 Cod Civil, orice acte juridice având ca obiect drepturi eventuale asupra unei moşteniri nedeschise încă.

Textul legal enumeră, cu titlu enunţiativ, actele de natura a fi considerate pacte asupra moştenirii nedeschise: actele de acceptare/renunţare la succesiune înainte de deschiderea ei, actele prin care se înstrăinează sau se promite înstrăinarea unor drepturi care s-ar dobândi la deschiderea moştenirii.

 

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Condiţii:

 • Să existe un act juridic referitor la o moştenire, indiferent dacă este vorba despre un act unilateral (declaraţie de acceptare sau renunţare la moştenire) sau bilateral (contract, convenţie, tranzacţie, acord). Per a contrario, dacă pactul nu conţine drepturi succesorale, atunci acesta va fi valabil chiar dacă realizarea obligaţiei depinde de viaţa unei persoane. A se vedea în acest sens prevederile art. 1.016 Cod Civil privind întoarcerea pe cale convenţională a bunurilor donate.
 • Actul juridic să aibă ca obiect drepturi eventuale asupra unei moşteniri sau asupra unor bunuri individual determinate ce fac parte din patrimoniul unei persoane şi care putea transmite ori dobândi cu ocazia decesului acelei persoane, prin moştenire de la aceasta. Nu este relevantă transmiterea unui bun ca şi bun viitor, nu din această calificare rezultă interdicţia. De esenţa interdicţiei este faptul că actul juridic are ca obiect un drept eventual, despre care nu se ştie când şi dacă se va naşte şi va deveni actual.
 • Moştenirea să nu fie deschisă încă. Data deschiderii moştenirii se stabileşte conform Certificatului de deces ori a hotărârii definitive de declarare a morţii. Moştenirea unei persoane dispărute nu va putea fi considerată deschisă deoarece până la data pronunţării unei hotărâri declarative de moarte, persoana dispărută este considerată a fi în viaţă. Această condiţie își va arăta importanţa numai in situaţia in care data decesului unei persoane a fost rectificată şi fixată la o dată ulterioară celei existente iniţial in actul de deces. Aprecierea valabilităţii unor acte juridice încheiate in intervalul dintre cele două date este o sarcină deosebit de dificilă. Ele vor fi considerate nule absolut dacă avem in vedere ca data reală a deschiderii moştenirii este cea de-a doua, dar este de asemenea posibil să fie considerate pe deplin valabile dacă avem in vedere buna credinţă, voinţa internă a părţilor precum şi îndeplinirea tuturor celorlalte condiţii cerute de lege, la momentul încheierii lor.
 • Pactul să nu fie permis in mod excepţional prin lege.

 

Excepţii:

 • Partajul de ascendent  – 1160 – 1163 Cod Civil – Este o operaţiune juridică ce poate îmbrăca două forme: donaţia sau testamentul. In cazul testamentului, ale cărui efecte se vor produce la data deschiderii moştenirii, nu se pune problema aprecierii ca pact asupra unei moşteniri nedeschise încă. În ceea ce priveşte donaţia, având în vedere încheierea acesteia în timpul vieţii autorului şi faptul că ea cuprinde împărţirea bunurilor acestuia intre descendenţii săi, calificarea drept pact asupra unei moşteniri nedeschise pare a fi destul de aproape de adevăr. Fiind însă, reglementat strict de lege şi având efecte practice de o mare însemnătate, partajul de ascendent trebuie privit ca o instituţie de sine stătătoare. Clauze de întoarcere a bunurilor in patrimoniul donatorului in caz de predeces al donatarului şi, eventual, a moştenitorilor acestuia. Analizând această prevedere legală, ea poate fi calificată mai degrabă ca o condiţie rezolutorie decât ca o clauză referitoare la o moştenire nedeschisă încă, ceea ce înseamnă că ea va fi permisă oricum, indiferent de statutul juridic aplicabil.
 • Clauza cuprinsă in contractului de societate civilă prin care se stipulează faptul că, in cazul decesului unui asociat, societatea să continue de drept cu  moştenitorii – întemeiată legal pe prevederile art. 1.939 Cod Civil– este o prevedere pe deplin valabilă care, indiferent de calificarea şi încadrarea juridică ce i se va da, va produce efectele juridice scontate şi nu va fi pusă sub incidenţa prevederilor art. 956 Cod Civil.
 • Clauza de preciput – reglementată de art. 333 Cod Civil – şi care reprezintă un avantaj matrimonial pe care soţii şi-l pot acorda prin convenţia matrimonială, dar cu referire la momentul morţii unuia dintre el. Având în vedere conţinutul acestei clauze respectiv faptul că soţii pot conveni ca, la momentul decesului unuia dintre ei soţul supravieţuitor să preia, fără plată, înainte de partajul moştenirii, unul sau mai multe din bunurile comune.
 • Consimțământul dat de descendenţii, ascendenţi privilegiaţi şi soţul supravieţuitor al unei persoane, in aplicarea prevederilor art. 1.091 alin. (4) Cod Civil, şi având drept scop  înlăturarea prezumţiei că reprezintă donaţii toate acele acte de înstrăinare cu titlu oneros, dacă înstrăinarea s-a făcut cu rezerva uzufructului, uzului, abitaţiei sau in schimbul întreținerii ori rentei viagere şi are ca beneficiar pe soţ, descendenţi sau ascendenţii privilegiaţi. In realitate respectivul consimțământ nu are nicio legătură cu moştenirea nedeschisă încă, el reprezentând de fapt un acord, o confirmare a faptului că actul juridic încheiat in timpul vieţii de către viitorul autor al moştenirii şi unul dintre posibilii săi moştenitori rezervatari este in mod real un act cu titlu oneros. Scopul încheierii unui astfel de act este înlăturarea unei prezumţii relative, instituite de lege pentru a apăra drepturile rezervatarilor de efectele eventualelor acte simulate sub aspectul unor acte cu titlu oneros şi care ascund in realitate acte cu titlu gratuit, care cad sub incidenţa reducţiunii sau al raportului.

 

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Substituţia fideicomisară

Reglementată de art. 993-1.000 Cod Civil – precum şi liberalitatea reziduală – reglementată de art. 1.000-1.005 Cod Civil.

În cazul substituţiilor fideicomisare dispunătorul face o liberalitate în favoarea unei persoane (instituit) cu obligaţia acestuia din urmă de a administra bunurile ce constituie obiectul liberalităţilor iar la decesul său să le transmită  substituitului desemnat de dispunător.

În situația liberalităţilor reziduale, dispunătorul stipulează ca substituitul să fie gratificat cu ceea ce rămâne, la data decesului substituitului, din liberalităţile făcute în favoarea acestuia din urmă.

Sancţiunea aplicabilă: nulitatea absolută a pactului, actul juridic fiind considerat a nu fi fost niciodată încheiat cu toate consecinţele care decurg din aceasta. Nulitatea poate fi invocată de orice persoană care dovedeşte un interes. Fiind vorba de o nulitate absolută, el nu va fi susceptibil de confirmare ci numai de refacere, după deschiderea moştenirii, în condiţiile prevăzute de lege. (1259 Cod Civil), efectele actului astfel refăcut se vor produce numai pentru viitor (ex nunc), iar nu şi pentru trecut (ex tunc).

Contactează Biroul Notarial Stoica Sebastian Eduard

Pentru informații suplimentare despre activitatea de notariat, acte necesare, tarife și taxe, urgențe și deplasări ne puteți contacta prin una din metodele de mai jos:

» Formular de contact notariat.stoica@gmail.com 0722.222.281

Acest site web folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află detalii

Pentru rezolvarea imediată a cerințelor dumneavoastră, alegeți modalitatea de colaborare dorită dintre următoarele:

 • PRIN EMAIL: Ne puteți scrie un e-mail pe adresa notariat.stoica@gmail.com prin care să solicitați documentul notarial de care aveți nevoie (procură, declarație, contract de vânzare sau altele). Este necesar să menționați în conținutul mesajului numele complet, actul pe care îl solicitați și numărul de telefon. Colegii noștri vor prelua informațiile și vă vor contacta în cel mai scurt timp pentru o programare.
 • LA TELEFON: – Ne puteți contacta telefonic, în timpul programului de lucru de luni până sâmbătă între orele 09:00 – 17:00, la numărul +40 722 222 281, iar echipa noastră vă va spune care sunt actele necesare pentru întocmirea înscrisului solicitat. De asemenea, se va programa și o întâlnire la unul din sediile noastre din București pentru ridicarea documentelor.
 • ONLINE: – Puteți să completați formularul clientului cu datele personale, atașat în secțiunea de contact a site-ului, sau ne puteți scrie pe WhatsApp ori puteți să luați legătura cu noi, în timp real, prin intermediul chat-ului de pe site.
 • LA SEDIU: Puteți să depuneți actele pentru solicitarea unui anumit înscris la sediul biroul notarial. În funcție de complexitatea documentului cerut, acesta se va elibera pe loc sau se va stabili o întâlnire pentru eliberarea lui.

Menționăm că indiferent de modalitatea prin care doriți să ne contactați, echipa noastră vă va solicita actele necesare pentru întocmirea înscrisului, scanate sau pozate clar cu telefonul mobil, pe adresa noastră de e-mail sau pe WhatsApp, pentru scurtarea timpului de așteptare pentru eliberarea documentelor notariale. Informațiile personale sunt gestionate în conformitate cu toate politicile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

MOTIVELE PENTRU CARE SĂ ALEGEȚI O COLABORARE CU BIROUL NOTARIAL STOICA SEBASTIAN EDUARD:

 • Avem program de lucru inclusiv sâmbăta, în intervalul 09 – 17:00.
 • La cerere, efectuăm deplasări în vederea încheierii actelor juridice doar pe circumscripția Tribunalului București.
 • Ne ocupăm de verificarea/înscrierea în Arhiva Reală de Garanții Mobiliare.
 • Colaborăm cu un traducător autorizat în peste 20 de limbi străine, care poate apostila și legaliza înscrisurile.
 • Programările și soluționarea procedurilor juridice sunt prioritare.
 • Dispunem de locuri de parcare în fața biroului notarial, destinate exclusiv clienților.
 • Biroul nostru este amplasat în Piața Romană, foarte aproape de stația de metrou, pe strada George Enescu nr. 27-29 în incinta Palatului UGIR, parter.
 • Obținerea în numele clienților prin delegații Biroului Notarial de la Instituțiile abilitate (Primărie, A.N.A.F., D.I.T.L., Auditori Energetici, etc.), documente necesare specifice întocmirii actului notarial (certificat fiscal, certificat de performanță energetică, certificat fiscal de la ANAF, diferite adrese de la Primăriile competente).
 • Posibilitatea de a achita onorăriile și toate taxele notariale prin intermediul oricărui mijloc de plată (card / P.O.S., transfer bancar, numerar). 
 • Transmiterea documentelor notariale oriunde în țară după întocmirea acestora prin intermediul curieratului rapid.